Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاوناضث : ابدو ن تحملا ن توژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ ثمدينت ثاماينوث ن سيدي عبدالله

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 22 مغرس 2018 15:22     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 336 ن تيكّال
ثاوناضث : ابدو ن تحملا ن توژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ ثمدينت ثاماينوث ن سيدي عبدالله

لژاير ثمناغث – ثشارد ثنغلافث ن توناضث, فاطمة زهراء ژرواتي, اس ن تلاثا, ثاحملا ن توژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ أوغارام ن 10.000 ن تنزذوغين ذڨ سيدي عبدالله (لزاير ثمناغث) ذڨ أوكاثار ن وسفوڨل ن واس اڨراغلان ن تژڨوا ايديلان سوسنثل ن "ثيژڨوا إيلفايذا ن تمدينين ثونزيڨين".

ميد ثساول, ذڨ ييجيفڕ نوشيري ن تحملا اكي, س وحضاڕ نونغلاف ن تنزذوغث, عبد الوحيد طمار, ثناد ماسا ژرواتي ذاكن اسقذش ن تژڨوا إيلفايذا ن تمدينين ذ ييون سڨ يسوان نونڨمو أونزيڨ سيا غار 2035.

ثناد ذاكن اڨزوم ن تنزذوغث ذ ييون سڨ يزڨومن ايغف لا يتماهال وغليف ن توناضث.

 

ثاوناضث : ابدو ن تحملا ن توژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ ثمدينت ثاماينوث ن سيدي عبدالله
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 22 مغرس 2018 15:22     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 336 ن تيكّال   بضو