Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاوناضث: ابدو ن تحملا ن ثوژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ ثمدينت ثاماينوث ن سيدي عبدالله

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 21 مغرس 2018 14:42     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 340 ن تيكّال
ثاوناضث: ابدو ن تحملا ن ثوژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ ثمدينت ثاماينوث ن سيدي عبدالله

لژاير ثمناغث – ثشارد ثنغلافث ن توناضث, فاطمة زهراء زرواتي, اس ن تلاثا, ثاحملا ن توژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ أوغارام ن 10.000 ن تنزذوغين ذڨ سيدي عبدالله (لزاير ثمناغث) ذڨ ؤكاثار ن وسفوڨل ن واس اڨراغلان ن تژڨوا ايديلان سوسنثل ن « تيژڨوا إيلفايذا ن تمدينين ثونزيڨين».

مي دثساول, ذڨ ييجيفڕ نوشيري ن تحملا اكي, س وحضاڕ نونغلاف ن تنزذوغث, عبد الوحيد تمار, ثناد ماسا ژرواتي ذاكن اسقذش ن تژڨوا إي لفايذا ن تمدينين ذ ييون سڨ يسوان نو نڨمو أونزيڨ سيا غار 2035.

ثناد ذاكن اڨزوم ن تنزذوغث ذ ييون سڨ يزڨومن ايغف لا يتماهال وغليف ن توناضث.

ثاوناضث: ابدو ن تحملا ن ثوژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ ثمدينت ثاماينوث ن سيدي عبدالله
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 21 مغرس 2018 14:42     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 340 ن تيكّال   بضو