Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيسرغا : سوماث ثيماينوثين اذ بذونت ذڨ يناير 2018

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:53     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 423 ن تيكّال

لزاير ثمناغث- سوماث ثيماينوثين نيسرغا ار يتواسناسنت سڨ أومنزو ن يناير (1 يناير) غف 00:00 ذڨ اك ثيمناضين ن تمورث, اكن إديدا ذڨ لقانون ن تذريمت 2018, ثسنوڨذيثيد ثسقاموت نيسرغا يتواقنن غر وغليف نيسرغا.

سوما ن ليسونس اماڨنو اذ توغال غر 38,95 إيدينارن إي ليترا (يلا 32,69 إيدينارن ذڨ 2017), ما ذ وين مي قارن (سوپر) اذ ياوض غر 41,97 إيدينارن إي ليترا (يلا 35,72 إيدينارن ذڨ 2017), ما يلا ذ ليسونس وار الدون, سوما ينس ذ تيلي 41,62 إيدينارن إي ليترا (يلا 35,5 إيدينارن), غف واكن إيدينا والغو ن تسقاموت نيسرغا.

سوما ن لمازوت اذ ياوض غر 23 إيدينارن إي ليترا (يلا 20,42 إيدينارن دڨ 2017) ما ذ اسرغو نالڨاز نوبيترول اذ يقيم اكن إي يلا ذڨ 2017, 9 إيدينارن إي ليترا, إيدنا ثغبالوت ني.

إيسرغا : سوماث ثيماينوثين اذ بذونت ذڨ يناير 2018
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:53     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 423 ن تيكّال   بضو