Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثانزروفت ؤمالو: أمنووغ ن ؤسلالي يوض غر واكوذ ن ؤسدوكل ن ييغالن غر تواعيث ن ييغاواسن ن وغريم

  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 29 أيار 2020 22:07     تاڨايت : أماضال     غران-ت 0 ن تيكّال
ثانزروفت ؤمالو: أمنووغ ن ؤسلالي يوض غر واكوذ ن ؤسدوكل ن ييغالن غر تواعيث ن ييغاواسن ن وغريم

الشهيد الحافظ-  إوكذد ؤمسلاض ن لامانت أغلناوت ن بولساريو، ماس خطري أدوه بلي امنوغ ذ ؤحارب يلان يوذف ذيس وغرف ذ واڨذوذ نغ غف لجالت ن تلالي ذ لاستقلال يوض غر واكو ذماني اي يلزم فلانغ أسدوكلن ييغالن ذ لجهود أكذ ؤماهيل أويزي يخس ذي ثمورا يتواودڨن نيغ ذي لمخيمات نلعزة ذ لكرامث باش أنحافظ غف ماتا ئيد نوي سڨ ييزرفان غر ييمير ذ ؤكمل ن لمقاوث، أما باش أنوعا غف ييغاواسن ن تغريمث نغ مروك.

إوكذد ؤمسلاض ن لامانت أغلناوت ن بولساريو، ماس خطري أدوه بلي امنوغ ذ ؤحارب يلان يوذف ذيس وغرف ذ واڨذوذ نغ غف لجالت ن تلالي ذ لاستقلال يوض غر واكو ذماني اي يلزم فلانغ أسدوكلن ييغالن ذ لجهود أكذ ؤماهيل أويزي يخس ذي ثمورا يتواودڨن نيغ ذي لمخيمات نلعزة ذ لكرامث باش أنحافظ غف ماتا ئيد نوي سڨ ييزرفان غر ييمير ذ ؤكمل ن لمقاوث، أما باش أنوعا غف ييغاواسن ن تغريمث نغ مروك.

يناد ؤغلا أمقرانأصحراوي ذڨ ؤمياڨر أنڨارو سڨ واهيل منبر رمضان يلان يلا أدو ن تمغونت ن وحراز ن ييمحباس إصحراوين ذي لحباس إمروكين يلان أسنتل نس (إغاواسان ن واوداڨ ذ تاڨراولا أغاريمت أصحراويث أراهن ذ يشقريون) يلان يبذوؤماهيل ن توثلايين نس س لمحاضرث س تقنيث ن ؤحاضر سي لبعيذ ابريذ ن تاڨراولا أصحراويث ذڨ واكوذ ن واوداڨ أسباني أكذ غف تيارا ن واوداڨ أمروكي ذڨ ؤسڨاس 1975 يخس تاڨراولا إمسلحث نيغ تاڨراولا 1اغاريمت ذ وبريذ يلان ثويير فلاس.

ثانزروفت ؤمالو: أمنووغ ن ؤسلالي يوض غر واكوذ ن ؤسدوكل ن ييغالن غر تواعيث ن ييغاواسن ن وغريم
  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 29 أيار 2020 22:07     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article