Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أذهل ن تيذوسا تيمزيانين: أمثاوا ؤكاتار جار ن تيذوسا وڨزوم ن تيغبولا وامان ذ تنڨا ن أونساج

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:37     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 4 ن تيكّال
أذهل ن تيذوسا تيمزيانين: أمثاوا ؤكاتار جار ن تيذوسا وڨزوم ن تيغبولا وامان ذ تنڨا ن أونساج

لزاير تامانغت- سنيانت تيذوسا إضفرن أڨزوم ن تيغبولا ن وامان، أس ن وكراس (لاربعا) ذي لزاير تامانغت، أمثاوا ئيد ن تنڨا تاغلناوت وذهل ذ ؤسخذم لغروز "أونساج" إي وذهل ذ ؤسبغس ن ترمسين تيمزيانين باش أ سكفلنت أماهيل نسنت ذ ؤشارك نسنت ذڨ مسال ن يسنفارن إضفرن أڨزوم.

سنيان س يسكيلن إمزوورا إنمهالن إموثا سغر تازايريت إي وامان ذ تنڨا تاغلناوت ن ؤڨوڨن ذ ؤديوان أغلناو ؤسيزدي غف يذيس ؤديوان أغلناو ن تسسي ذ ؤنمهال أماتو ن تنڨا تاغلناوت إي وذهل ذ ؤسخذم ن لغروز أدو ؤفوس ن ؤنغلاف ن تيغبولا ن وامان أرزقي براقي ذ ؤنغلاف إمنتدب غر ؤنغلاف امزوارو يتواكلفن س ترميسين تيمزيانين ضيافات نسيم.

غف تيترا ؤسنيي أيا إوكذد ماس براقي بلي أسنيي ن تنڨا أونساج غف رمثاوا – أكتار ئيذ ن تيذوسا نيغ تيرميسين وڨزوم ن تيغبولا ن وامان يلان ياوسن ذي تلغوت أيا س واهيلن ؤسنڨمو اغلناو، أغنيج أنسكفل إرموذن ذ ؤسيذف ن يذريمن.

يرني يسفرزد ؤنغلاف بلي أڨزوم يلان يبذو ذي لمرحلث أمزواروث ذڨ ؤسنيي لعقوذ إي كثر ن 300 ن ترمسين تيمزيانين إي وذهل ن ترمسيت تازايريت وامان، ذڨ ؤكاتار ؤسڨم ذ ؤحبس ن ؤقطر ن وامان ذ تاسودست ن إسوڨا.

أذهل ن تيذوسا تيمزيانين: أمثاوا ؤكاتار جار ن تيذوسا وڨزوم ن تيغبولا وامان ذ تنڨا ن أونساج
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:37     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 4 ن تيكّال   بضو