Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير-الصين: أسنيي غف ؤمثاوا ؤمذهل أذامسان ذ تاسناتويلت

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 19:56     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 7 ن تيكّال
لزاير-الصين: أسنيي غف ؤمثاوا ؤمذهل أذامسان ذ تاسناتويلت

 

لزاير تامانغت- تسنيا لزاير أسا لحد غف ؤمثاوا ؤمذهل أذامسان تاسناتويلت ئيذ ن تنڨا أشنويت ن ؤمذهل أڨراغلان غف لجالت ؤسنڨمو.

 

إسنيا غف ؤمثاوا أيا ذي تنزدوغت ن تغاوسيوين ن برا (لزاير تامانغت)، أسنفتيل أماتو نوغليف شكيب رشيد قايد ذ ؤسلواي ن تنڨا أشنويت إي ؤمذهل أڨراغلان غف لجال ؤسنڨمو وانغ شياوتاو يلان ئيذ ؤمسلاض ن تناريت ذ ؤسلواي ن تناريت ن تغاوسيوين ن برا إي تسميلت تالماست ؤكابار أشيوغي أشنوي، يانغ جياشي ذي تيزري نس تونصيبت غر لزاير ذڨ خف ن لوفد ذا مقران غف يسوي ؤمذهل ذ ؤسيلي ذ ؤسكفل ن يسغانن ن تمدوكلا ذ ؤمذهل يلان جار ن صين ذ لزاير.

 

أذ تيلي تيزري أيا يلان أتذوم سن ن ووسان، ذ لفرصث ؤقيم ن يسغانن ؤمذهل جار ن سن يوانكن ذڨ مڨراذ نتلغون ذ ؤناذي غف لفرصاث ؤسيلي ذ ؤسكفل نسنت أم ذڨ يڨزومن ن تاذمسا سيسنت تيذوسا ؤسبدي، ذ يماهالن إناڨذوذن ذ ؤمسني ذ تنزوت ذ ؤسنفتي أكذ تمسالين ن ولموذ انيجي ذ ؤناذي ن توسنا ذ تسناتويلت تاثرارت.

 

 

لزاير-الصين: أسنيي غف ؤمثاوا ؤمذهل أذامسان ذ تاسناتويلت
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 19:56     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 7 ن تيكّال   بضو