Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسنفار امقران نوفوسفاضت : ازنزيغ اماينو ن تنفليت ن 6 إيمليارن ن ييدولاڕن

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 23:12     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 49 ن تيكّال
اسنفار امقران نوفوسفاضت : ازنزيغ اماينو ن تنفليت ن 6 إيمليارن ن ييدولاڕن

لژاير ثمناغث : يلاد ييون نوزنزيغ اماينو ن تنفليث , ن ييون ن وازال ن سضيس (6) ن ييملياڕن ن ييدولارن, يبضان غاف كراض ن ييحريشن, إي وسنفار امقران ن واماذ نوفوسفاضت ذڨ أوڨموض ازايري, إيد يشار اس نوسيناس (تلاثا) دڨ لزاير تمناغث أونغلاف ن ثژورث, عبد المجيد عطار.

 غار تاما ن ييوت ن تمليليت تاڨراغليفانت يرزان اسكيد نوزنزيغ اماينو ن تنفليت نوسنفار نوسضرو, ن واماذ, ن ثوكسا اكذ أولكات نوفوسفات, يناد ماس عطار ذاكن ازنزيغ اطي دڨس كراض ن ييحريشن ن سموس ن ييسڨاسن إي يال ييون ذڨسن, ايا يرزا 3 ن ييڨزذا : ثيبسث, سوق اهراس اكذ عنابة.

غاف واكن إيد ينا, ثاوالا ثامزواروث ثحواج اذ نصرف فلاس 3 ن ييملياڕن ن ييدولارن.

 

 

اسنفار امقران نوفوسفاضت : ازنزيغ اماينو ن تنفليت ن 6 إيمليارن ن ييدولاڕن
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 23:12     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 49 ن تيكّال   بضو