Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاڕميسث د يتفاراسن ثاباغورث ذ نتاث ايد تيڨجذيث ن ثذامسا ثاغلناوت

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 22:31     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 83 ن تيكّال
ثاڕميسث د يتفاراسن ثاباغورث ذ نتاث ايد تيڨجذيث ن ثذامسا ثاغلناوت

عنابة – يناد أونغلاف امنزو, عبد العزيز جراد, اس نوساماس دڨ عنابة, ذاكن ثاڕميسث ثامڨورانت د يتفاراسن ثاباغورث ذ وازال يرنان ذ نتاث ايذد « تيڨجذيث » ن ثذامسا ثاغلناوث.

ذڨ واوال ينس ذڨ ييوث ن ثسڨيلت ن ڕاديو ثاغلناوث ذڨ عنابة, يناد ماس جراد ذاكن ذ تاڕميسث ثامڨورانت د يتفاراسن تاباغورت ذ وازال يرنان اي ذ تيڨجذيت ن ثدامسا ثاغلناوث يرنو إيلمژيين سعان تامليلت ذ وادڨ اخاثار ذڨ أونرار اكي.

إيوكذد ذاغ ماس جراد ذاكن إيڨرذاسن إيسداوانن يسفك اذ مثاوين ذ ييسراثن ذ ييغبلان إيدامسانن ام واكن ايد يرنا ذاكن ثاسرثيث ثامڨورانت ن واهيل نوسلواي ن تڨدوذا, عبد المجيد تبون, د تين يبنان غف كراض ن ييڨلوسن إيڨجذانن يرنو وي ذ ثاسنارايث نوسفرك, اسفرك اثرار ذڨ أوموزل ن ثڕميسث ذ توجيث نوسفرك اذبلان ث تبيروقراطيث.

 

 

ثاڕميسث د يتفاراسن ثاباغورث ذ نتاث ايد تيڨجذيث ن ثذامسا ثاغلناوت
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 22:31     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 83 ن تيكّال   بضو