Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يخسر ؤمجمول ن سوناطراك لخساير تيمقرانين س وزال ن 10 إمليارن إدولارن ذڨ ؤناڨار ن سبتمبر 2020 س لمقارنث ئيذ ن ييشت ن واكوذ سڨ ؤسڨاس ن 2019، غف سبث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، ماني تسكلس أدو س ؤكتامور 41 % سڨ ؤمضان ن يماهالن ؤسيجو، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ إڨموضن وغليف ن تزورت.
لژاير ثمناغث – إيخبرد ؤنغلاف امنزو, عبد العزيز جراد, اس نوسيضياس دڨ جلفة, غاف وزمال ن ثاناضث ثاسلكمانت إي وسودس ن واسونن إيمڨورانن.
لزاير تامانغت- سنيانت تيذوسا إضفرن أڨزوم ن تيغبولا ن وامان، أس ن وكراس (لاربعا) ذي لزاير تامانغت، أمثاوا ئيد ن تنڨا تاغلناوت وذهل ذ ؤسخذم لغروز "أونساج" إي وذهل ذ ؤسبغس ن ترمسين تيمزيانين باش أ سكفلنت أماهيل نسنت ذ ؤشارك نسنت ذڨ مسال ن يسنفارن إضفرن أڨزوم.
 لژاير ثمناغث – كراض ن ييسنفارن ن ثاناضين ثيسلكمانين يرزان ثامڨوري ثاوسفارث اي يت واسكيذن, ذڨ ثمليليث نوناباض ايد يل ان اس ن وكراس داو ثسلويث نونغلاف امنزو, عبد العزيز جراد.
وهران- توكذد تنغلافت ن تمنضاوت نصيرة بن حراث، أسا لحد سي وهران غف تضوليت ؤسعرم ن ؤسشرك إي إي تيذوسا تيمزيانين ذ إيا يسعان إسنفارن يقنن غر ؤڨزوم ن تمنضوات ذڨ تماهيلين ؤعاوذ ؤرسكل ن تورصاض.
لژاير ثمناغث – ينا د أونغلاف ن تكرازت, عبد الحميد حمداني, ذاكن توادمن واكاثن ن وسيفسس إي لفايذا ن ييمكرازن ذ ييمڨرمانن ن واك إيفوركا ن ثكرازث إيلمند نوسربح ن تحملا ثاكرازانت د يتيلين أوسان اكي.
لزاير تامانغت- تسنيا لزاير أسا لحد غف ؤمثاوا ؤمذهل أذامسان تاسناتويلت ئيذ ن تنڨا أشنويت ن ؤمذهل أڨراغلان غف لجالت ؤسنڨمو.
لزاير تامانغت- يسمكثاد ؤنغلاف ن تمڨوري، فرحات آيت علي براهم، أسا لحد سي لزاير تامانغت، إسكيرن ؤجاو ن تكروسين أدو ن كراض ن يسڨاسن يتواحبس ؤر يموكسش،يرني يناد بلي نزمر أثسندر سيا غر ؤساون زاث ؤسرسي ن تسمسكلت يقنن غر توذريمت ذ مڨراذ ن تذمسانين.
لزاير ثمناغث- إوكذد أونغلاف ن ثمڨوري فرحات آيت علي براهم، أسا لخميس سڨ لزاير ثامناغث، غف أنكني أوزيڨ يلان توشيث لزاير إي ومذهل أمڨوران أزايري – أمريكاني ذ تمرنيث ن يسفثين يقنن ڨار ماريكان ذ لزاير، أم ذي تيمسال ن تاسناتويلت ذ تومضينت ذ وفارس ن ييسوڨا ن ثيمڨورا.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تمڨوري فرحات آيت علي براهم، أسا لخميس سي لزاير تامانغت، غف أنكني ؤزيڨ يلان توشيث لزاير إي ؤمذهل أمڨوران أزايري – أمريكاني ذ تمرنيت ن يسفتين يقنن جار نماريكان ذ لزاير، أم ذي تيمسال ن تاسناتويلت ذ تومضينت ذ ؤفارس ن إسوڨا ن تيمڨورا.