Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يسغرت ؤنغلاف إمنتدب غر ؤنغلاف أمزوارو يتواكلفن س تاذامسا توسنانت ذ تيذوسا إمزيانين ياسين المهدي وليد، أسا لخميس ذي لزاير تامانغت غف ومسال ن ترميسين إمزيانين غف يسوي ن تيمسليوث غر إشتكين نسن ذ توكسا ن لوعارث يلان بدناسن ذڨ بريذ ؤسرسي ذ ؤسدر ن يسنفار نسن.
تمنراست- تسغرت تنغلافت ؤثضامن اغلناو ذ تواشولت ذ مسالين ن تمطوث، أكذ ؤماهيل ذ ؤثضامن أنميتي س نيابث، كوثر كريكو، أسا لثنين سي تمنراست غف ءسكر وڨزوم نس ذڨ واكوذ أقربن، لحملث أغلناوت ؤروج ؤمومي ن يصنداق ؤثضامن أنميتي.
لزاير تامانغت- يناد ؤنمهال أماتو ن تانازنت لاير عبد الكريم دحماني أسا لاربعا، بلي أساڨو ؤسميودس جار ن تبانكا أزايريت ذ تانازنت أزايريت زمرن تأذ ضمننت لوفرث ن يذريمن إلزمن غف وسوير ن تيناريين ن تانازنت.
لزاير تامانغت- إكلف ؤسلواي ن تاڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، انغلاف أمزوارو باش أذ يسرس أمجمول ن يسكيرن يوذفن ذڨ ؤكاتار ن تبديث زاث يشقريون أذمسانن ذ إنميتين، ئيد هسكر تازغنت تاذاوسانت، سيسنت توشيث ؤعاون ؤذريم إي لفايدة ن إيا يتماهالن لخذامي تيمزيانين س وزال ن ألف ن يدينارن إزايرين ذڨ واكوذ ن كراض ن وايورن.
لزاير تامانغت- يناد ؤنمهال ن تانزوت ن تويلايت ن لزاير، عبد الله بن حلة، أسا لاربعا غف توكسي ن تماهيلت ؤزنزي س رخص يقنن غر تاسمهويت ؤنبذو 2020، يلان عولن أتسودسن سي تازوارا ن 21 يونيو ئيتازالن، غف سبث ن تمسالت أذاوسانت ذ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19).
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تزورت عبد المجيد عطار، أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت، بلي اذ ساوان تاسڨدت تامقرانت ذڨ ترميست تاغلناوت ن ييمرغا "سوناطراك" ذڨ واكوذ إقربن واي غفي يسوي ؤراجع ؤسودس ؤماهيل ن ترميست.
لزاير تامانغت- إلاغا ؤنغلاف ن ييمسوغاز، محمد عرقاب، أسا لثنين باش أذ آزنن تاديناميكيث تاثرارت إي وڨزوم أيا، يلان تراجان سيس لمساهمث س لڨدارث ذڨ ؤنوع ن تاذامسا تاغلناوت، ؤ ؤسلهو ن ييغبولا ن تمورث سي لعملث أوعرانت.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أسا لثنين سي لزاير تامانغت بلي تاسمسكلت أوسانت أغلناوت، يلزم أذ تييلي س تغذمت أكذ رقمنث ذ تديناميكيث أذبلانت باش أذ تيلي أوسانت تڨور ئيذ يشقريون ن تموغلي أذامسانت أثرارت ن تمورث.
لزاير تامانغت- يناد ؤنغلاف أمزواروماس عبد العزيز جراد، أسا سبث سي لزاير تامانغت بلي إسكيرن ذ ييضبيرن ن وحراز ؤحبس ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش إضور لاباس تاذامسا تاغلناوت، ماني يرني يناد بلي لقناعث نس ن ؤسدوكل ن ييسڨديرن ذ ؤسرسي ن تاماسايت س وانا نزمر أنغلب نيغ أنرنا تازغنت أيا أذوسانت يلان تسوضن دونيث.
لزاير تامانغت- تڨا تمهلا تاماتوت ن تدوانت، أس ن ؤيناس، أسنفل ن ييغلاتن ن 27 ن تسواض تيزونانين ذڨ يينافاڨن، إسوڨان ذ يينساتن ن تليسا ذڨ ؤنزلو، أڨموض ذ وترام ن تمورت، غف واكن أيد ينا ييون ن ولغو ن تمهلا.