Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إقبورن ن لكشافث إمسلمث: أوزع ن توشيوين حمانت إي يمذانن يلان ؤر سعينش إنزدوغين ذي لزاير تامانغت ذڨ ؤمنزو ن لعيذ

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 25 أيار 2020 20:20     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 58 ن تيكّال
إقبورن ن لكشافث إمسلمث: أوزع ن توشيوين حمانت إي يمذانن يلان ؤر سعينش إنزدوغين ذي لزاير تامانغت ذڨ ؤمنزو ن لعيذ

لزاير تامانغت- إيساوا ؤسقامو ن يقبورن ن لكشافث إمسلمث ذي لولايث ن لزاير أس ن لحد أس أمزوارون لعيذ أمبارك غر ؤسودس ن لقافلث ؤثضامن باش أذ وزعن توشيوين يحمان ذ تيميزيضين غف يوذان يلان ؤر سعين شماني أذع وان ني غماني أذ سنسن  ذ تواشولين ثيمغبانين، إزدغن و يتيلين ذڨ مڨراذ ن تغيوانين ن لزاير تامانغت، واي يوذف ذڨ إيسڨديرن ذ لجهود ن ؤسيفسس سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، غف لحساب ن ماتا إيولان و زرين. 

إيساوا ؤسقامو ن يقبورن ن لكشافث إمسلمث ذي لولايث ن لزاير أس ن لحد أس أمزوارون لعيذ أمبارك غر ؤسودس ن لقافلث ؤثضامن باش أذ وزعن توشيوين يحمان ذ تيميزيضين غف يوذان يلان ؤر سعين شماني أذع وان ني غماني أذ سنسن  ذ تواشولين ثيمغبانين، إزدغن و يتيلين ذڨ مڨراذ ن تغيوانين ن لزاير تامانغت، واي يوذف ذڨ إيسڨديرن ذ لجهود ن ؤسيفسس سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، غف لحساب ن ماتا إيولان و زرين.

ذڨ ؤكاتار أيا يسفرزد إمكلف س تغامسا ذڨ ؤسقامو أيا أنيس عيلول ذڨ ؤساراڨ اي تنڨا ن ييسالن لزاير، غف تيارا ن ؤسكر ن تماهيلت، غف ييذيس ن تسينانت عقبة ذي القصبة، بلي إيسوي ن لقافلث أيا ايا ؤثضامن أدو ؤسنتل "تيركفت ن لفرحث" ذ أوزع ن كثر 3000 ن لوجباث توشيين حمانت سيسنت 500 ن لوجباث إي يمذانن ؤر سعينشةماني تيلين (أنزدوغت)، أكذ تيميزيضين وفرنثنت س وذهل ن يوذان ذ  ووذمااون ن لخير باش أنوزعن تناي غف تواشولين ثيمغبانينذن غفي يسوي ن ؤشارك نسن ذي لفرحث ن لعيذ ذ تازوث ن تاضسا أدو ن تيلي ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أثرار.

إقبورن ن لكشافث إمسلمث: أوزع ن توشيوين حمانت إي يمذانن يلان ؤر سعينش إنزدوغين ذي لزاير تامانغت ذڨ ؤمنزو ن لعيذ
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 25 أيار 2020 20:20     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 58 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article