Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيسهوا ن يبريذن: أمتانت ن 878 ن يمذانن ذ 8023ن ييموضان ذڨ ربعة ن وايورن إمزوورا ن ؤسڨاس يتازالن

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:34     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 43 ن تيكّال
إيسهوا ن يبريذن: أمتانت ن 878 ن يمذانن ذ 8023ن ييموضان ذڨ ربعة ن وايورن إمزوورا ن ؤسڨاس يتازالن

لزاير تامانغت- موثن 878 ذ جرحن 8023 إييض ذڨ 5994 ن ييسهوا ن يبريذن سكلسنثن غف وسوير ن تمناضين ن تمدينت ذ تريفيين ذڨ ؤشال أغلناو ن تمورث نغ ذڨ ربعة ن وايورن إمزوورا ن ؤسڨاس يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد تنا أسا لخميس أمندوبيث أغلناوث ن تغليست ن يبريذن.

- موثن 878 ذ جرحن 8023 إييض ذڨ 5994 ن ييسهوا ن يبريذن سكلسنثن غف وسوير ن تمناضين ن تمدينت ذ تريفيين ذڨ ؤشال أغلناو ن تمورث نغ ذڨ ربعة ن وايورن إمزوورا ن ؤسڨاس يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد تنا أسا لخميس أمندوبيث أغلناوث ن تغليست ن يبريذن.

يرني يسفرزد وغبالو أيا بلي س لمقارنث ئيذ ثيشت ن لفترث سڨ ؤسڨاس إعدان أنا بلي نسكلس أهڨيث ذڨ ومضان ن تمتانين س 0.70 غف ماية ذ ومضان ن ييمجراح س وكتامور 20.96 غف ماية أكذ ومضان ن ييسهوا س وكتامور 18.89 غف ماية

إيسهوا ن يبريذن: أمتانت ن 878 ن يمذانن ذ 8023ن ييموضان ذڨ ربعة ن وايورن إمزوورا ن ؤسڨاس يتازالن
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:34     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 43 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article