Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أقبار س ووريڨ ن ؤكاربون: سكلسن تامتانت ن موز (4) ن ييمذانن ذڨ 48 ن ييساراڨن

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 15:57     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 0 ن تيكّال
أقبار س ووريڨ ن ؤكاربون: سكلسن تامتانت ن موز (4) ن ييمذانن ذڨ 48 ن ييساراڨن

لزاير تامانغت- موثن كوز (4) ن ييمذانن ذڨ وسوير أغلناو ذڨ 48 ن ييساراڨن، س ؤقبار ن ووريڨ ن ؤكاربون، س ؤسمهال ن تماشينين ن ؤسحمو، أسحماي ن وامان أكن ؤسداي ن تكروست، ئيد تنا أس ن ؤساماس (لحد) ييوث ن تشراوت ن تمهلا تاماتوت ن ؤسمتن أغاريم.

اكا، ذڨ سيدي بلعباس، موصن سين ن يمذانن س ؤقبار ن ووريڨ، ئيد يكان سڨ ييون ن ؤسداي ن تكروست ذڨ ؤڨنسو ن ييون ن وخام ئيد يزڨان ذڨ تغيوانت اكذ ؤسون ييخفدڨ ن ؤڨزدو، ما ذ تامتانت نيضن تضراد ذڨ بومرداس، ذ ييون ن ورڨاز يسعان ذڨ بومرداس، ذ ييون ن ورڨاز يسعان ذڨ لعمر ييس 31 ن ييسڨاسن إي يقبر ووريڨ ئيد يكان سڨ ؤسحماي ن وامان ذڨ لبرج ؤمناي، ئيد يسدي ؤغبالو ني.

تامتانت تيس كوزت سكلسنت ذڨ ؤڨزدو ن جلفة، تموث ييوث ن تمطوث ذڨ لعمر ييس 25 ن ييسڨاسن سڨ رقابر ن ووريڨ ن ؤكاربون ئيد يكان سڨ أنسايان، ذڨ تغيوانت دار شيوخ.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 18:37
أقبار س ووريڨ ن ؤكاربون: سكلسن تامتانت ن موز (4) ن ييمذانن ذڨ 48 ن ييساراڨن
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 15:57     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article