Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيسهوا ن وبريذ : موثن سديس ن ييمدانن اك ذ طام نيضن ذيمجراح ذڨ 24 ن ييسراڨن (امسثن اغاريم)

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:52     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 514 ن تيكّال
إيسهوا ن وبريذ : موثن سديس ن ييمدانن اك ذ طام نيضن ذيمجراح ذڨ 24 ن ييسراڨن (امسثن اغاريم)

لژاير ثمناغث - موثن سديس ن ييمدانن اك ذ طام نيضن ذيمجراح ذڨ دقس ن ييسهوا ن وبري إيد يضرا ذڨ 24 ن ييسراڨن إينڨورا, غاف واكن إيدثنا ييوث ن تشراوث إي ڨان اس ن لاربعا ييمژلا نومسثن اغاريم.

ثشراوث ژاين سكلسنت ذڨ ثويلايت ن ييليزي إيدڨ موثن سموس ن ييمدانن اك ذ سين نيضن ذيمجراح, سڨ مييواتنت سناث ن تروسين ذڨ وبريذ اغلناو ويس 03 ذڨ 10 ن ييكيلوميترن سڨ عين امناس.

سڨ ييذيس نيضن, إيمسوكسن نومسثن اغاريم ڨان ثيڨاوين نوسوجي امنزو نوحيري إي 11 ن ييمدانن يقبر ووريڨ نوكاربون إيد يكان سڨ ثسحمايث ن وامان ذڨ أوڨنسو ن تنزذوغين ذڨ ثويلايين ن لزاير, مدية, ثاباتنت اك ذ توبيرت.

إيسهوا ن وبريذ : موثن سديس ن ييمدانن اك ذ طام نيضن ذيمجراح ذڨ 24 ن ييسراڨن (امسثن اغاريم)
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:52     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 514 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article