Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

افراڨ ن واد سماڕ اذ ييلي ذ ييون سڨ « يمخيرن » ذڨ ثمدينت ن لزاير – امازاڨ

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:46     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 505 ن تيكّال
افراڨ ن واد سماڕ اذ ييلي ذ ييون سڨ « يمخيرن » ذڨ ثمدينت ن لزاير – امازاڨ

لژاير ثمناغث – افراڨ ن واد سماڕ اذ ييلي ذ ييون سڨ « يمخيرن » ذڨ ثمدينت ن لزاير, غاف واكن ايدينا, اس ن تلاثا ذڨ لزاير, أوماسواض اغلا ن تژڨوا, سعدي بن حوحو.

ذڨ ييون نوساراڨ اي يڨا ذڨ ثمكارضيث ن شعب-الجزائر ن ثنڨا ثاغلناوث ن تغوالت, اژراڨ ذوسوسن غاف وورثان ذ ييفرڨان ن تمدينت ن لزاير, يناد ماس بن حوحو ذاكن ڨار إيسنفارن إيزڨزاون اي قريب اذ دوجذن ذڨ ثويلايت ن لزاير, افراڨ ن واد سماڕ اذ ييلي ذ ييون سڨ يمخيرن ذڨ ثمدينت ن لزاير اشكو يلاد ذ اڨومو ن ووسيسن نوصڨم نوڨوذو اناڨذوذ اكن اذ يقل ذ تالونت ثازڨزاوث.

افراڨ اكي اذ يتوارژم إي يغرمانن ذڨ أونبذو ايديتدون, غاف واكن ايدثنا ثنغلافث ن توناضث, فاطمة-زهراء ژرواتي, اي يسفقذن, ذڨ ثاڨارا ن يناير يزرين, اسنفار اكي غار ييذيس ن الوالي ن لزاير, عبد القادر ژوخ.

 

آخر تعديل على لخميس, 29 مغرس 2018 11:55
افراڨ ن واد سماڕ اذ ييلي ذ ييون سڨ « يمخيرن » ذڨ ثمدينت ن لزاير – امازاڨ
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:46     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 505 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article