Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيسهوا ن وبريذ : موثن 38 ن ييمدانن اك ذ 1060 نيضن ذيمجراح ذڨ ييون ن ييمالاس (امسثن اغاريم)

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:55     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 531 ن تيكّال
إيسهوا ن وبريذ : موثن 38 ن ييمدانن اك ذ 1060 نيضن ذيمجراح ذڨ ييون ن ييمالاس (امسثن اغاريم)

 لژاير ثمناغث – موثن كراض ثمروين ذ طام (38) ن ييمدانن اك ذ 1060 نيضن ذيمجراح ذڨ 956 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ ثوالا يرزان اس ن 18 غر 24 مغرس أيدڨ نلا ذڨ واكال اك ن تمورث، غف واكن إيدثنا ييوث ن تشراوث إيد سوفغن اس ن تلاثا ييمژلا نومسثن اغاريم.

ثاشراوث ژاين سكلسنت ذڨ ثويلايت ن مسيلة س ثمتانت ن 7 ن ييمدانن اك ذ 38 نيضن ذيمجراح سڨ دضران 29 ن ييسهوا ن وبريذ, إيد يسدي وغبالو ني.

رنو إي وايا, إيفرذيسن نومسثن اغاريم ڨان, ذڨ ييوث ن توالا, 714 ن تيڨاوين اك ذ اذ سنسن ثيمس ذڨ 414 ن ييمضقان إيد يزڨان دمدينين, ذڨ ييسونن ن تمڨوري اكذ واندا نيضن.

 

إيسهوا ن وبريذ : موثن 38 ن ييمدانن اك ذ 1060 نيضن ذيمجراح ذڨ ييون ن ييمالاس (امسثن اغاريم)
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:55     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 531 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article