Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ازفان جمال طبيبل يسفرح إيمسهاناين سامونولوڨ ‘’ذالمترو أييمدوكال’

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 كانون2/يناير 2018 11:05     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 198 ن تيكّال

جيجل - ازفان جمال طبيبل يسفرح إيمسهاناين نوسالاي اكوتامي ن جيجل س امونولوڨ يئس ‘’ذ المترو اي يمدوكال’, يسنكديت ذڨ أوكاثار نومزڨون ن سبث, إي ثشثل ثمهلا ن ييذلس.

‘’ذ المترو اي يمدوكال’ ذ ييوث ن تحكايث ن ييون نوبالموذ إيلا يبغان اذ يوغال ذ المترو ذڨ ييوث ن تمتي إيوومي يتي أوقلمون بدلن إيزالن ينس.

زذاث ن ييمسهاناين إيدڨ ڨثن ييناژورن إيلمژيين, إينسغوما ن كرا ن ثيدوكليوين ثيذلسانين ثيديڨانين, يمسلايد أوناژور غاف وبريذ إيديوي أوبالموذ اكي يوغالن ذارڨاز, يسمرس أك ثيحيليوين مڨال اماضال اكي يتشورن ذ تيكركاس, اكن اذ يجمع إيذريمن.

ازفان جمال طبيبل يسفرح إيمسهاناين سامونولوڨ ‘’ذالمترو أييمدوكال’
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 كانون2/يناير 2018 11:05     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 198 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article