Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهڕان: يناير يزمر اذ يسعو ثاسكثا ثاذامسانت ذ تمر انت (إيمناذيين)

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 10:26     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 454 ن تيكّال

 وهڕان – ناند يمناذيين ذڨ ثڨمي, اس  ن لاڕبعا  ذڨ وهڕان, ذاكن اسفوڨل ن يناير يزمر اذ يسعو ثاسكثا ثاذامسانت ذ ووذم امران.

 ثامغرا اكي ثامقرانت اي يلان ذ احريش سڨ ثڨمي ثاقبورث ن تمتي ذ يذلس إيزايريين تزمر اذ تتواسن ڨمو أكن اذ تقل ثسعا ثاسكثا ثاذامسانت ارا د يسغنون « أولزوز ن يناير», غف واكن ايدينا ييون ن ومناذي ذڨ يذلس امازيغ, حميد بيلك, ذڨ ييوث ن تسغروث إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير ذڨ ييجيفڕ ن ييون نوساراڨ اسكلان ايد سود سن ذڨ أوكاثار ن ييمالاس اذلسان امازيغ.

 ماس  بيلك, اي يڨان اسارا ڨ غف ثسواسث ثمازيغث ذومزرو ينس, يناد ذاكن « اقد م نومزروي, إينساين ذيسلسا ذاين ارا يتكين ذڨ وجباذ ن ييمراين ذ وسدوقس ن يرموذن إينزانن أي يتدون ذ تمريث, ثينضي ذ تكرازث».

وهڕان: يناير يزمر اذ يسعو ثاسكثا ثاذامسانت ذ تمر انت (إيمناذيين)
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 10:26     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 454 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article