Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البڕج بوعڕيڕيج: اشيري ن ييمالاس اذلسان امازيغ

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 12:36     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 449 ن تيكّال

البڕج بوعڕيڕيج – شارن, اس ن لحد, إيرموذن ن ييمالاس اذلسان امازيغ ذڨ تمكارضيث ثاڨجذانت ن محمد بوسالم ن تمدينت ن البڕج بوعڕيڕيج, س وحضاڕ ن وڨذوذ مغرن.

اژونژو ن تذيانت اكي يسلويت الوالي صلاح الافاني ذڨ ييون ن يسواغ ن تمغرا ايدڨ ايدوثن اژاوان أفولكلوڕي نيضبالن يرنو س وايا اي يبذا وسفوڨل ن ييغف نوسڨاس أمازيغ ن 12 يناير اي يرا أوسلواي ن تڨذوذا, عبد العزيز بوتفليقة, ذاس اغلناو.

إيمالاس اكي اذلسان اذ تكين ذڨس اشحال ن ثيذوكليوين ذيڨزومن يرنو ذ وين ايدڨ ارا د سبانن ثيڨمي ثاذلسانت ثاديڨانت ذ تسمكثا ثمازيغث ن تماڨيث ثاغلناوث.

اذ ديلينت إيلمند نيمالاس اكي ثيزيكنين ن ييشضيضن إينسايانن ذيذليسن ذيبارازن ايدڨ ارا ثكي, ڨار ثيياض, تكروث ن تسذنان أورار ن لخالاث, غف واكن ايدثنا ثنمهال ن تمكارضيث ثاڨجذانت, إلهام عرزيز.

 

البڕج بوعڕيڕيج: اشيري ن ييمالاس اذلسان امازيغ
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 12:36     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 449 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article