Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيسمسيلت : فرعون الزهرة... تامديا ن تمطوث أرفيث إقسحن

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 21:25     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 6 ن تيكّال
تيسمسيلت : فرعون الزهرة... تامديا ن تمطوث أرفيث إقسحن

تيسمسيلت- ماسا فرعون الزهرة (47 إسڨاسن) يلان تزدغ نيغ ثتيلي ذي تمناضت "تقشرين" ذي تغيوانت ن سيدي بوتشنت (تويلايت ن تيسمسيلت) ذ تامديا ن تمطوث أريفيث يلان تسدر آس أڨرغلان ذي 15 كتوير سي كل أسڨاس.

تسعا ماسا أيا تاكرازت تامزيانت ذي تمنضات "تقشرين" يلان تبعذ ؤجار 3 كلم غف تغيوانت ن سيدي بوتشنت، ماني ثتماهال أك آس باش اتكفا إمان نس، س ؤفارس ن قلي لغلاث ن تكرازت ذ يفاريسن ؤفوس.

ذي تمسالت أيا تبيند ماسا فرعون إي تنڨ ن ييسالن ن لزاير بلينتاث ثتساوا نيغ ثتماراس أطاس ن يرموذن  يقنن غر تكرازت ذ إيا نفوس أم ؤربي ن تغطن ذ تينيث ن واروض نتسذنان يرني ثتڨ أغروم ن تدارت.

تناد بلي تناث ثتماراس إماهين أيا سي تلا تامزيانت ذي لعمر نس 15 ن يسڨاسن، لفضل أمقران يتولا غر يماس لحاجة تركية يلان تسنعثاس إرموذن أيا ؤثسرسيت ذ تسلماذت ذ لقدوث نس ذڨ بريذ ؤماهيل ذي ريف يلان ثتطفيث.

تيسمسيلت : فرعون الزهرة... تامديا ن تمطوث أرفيث إقسحن
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 21:25     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 6 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article