Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تسكلس تنمهالت أماتوت ن لغوابي 1.216 ن لعوافي يرغين دار ن ؤمنزو ن يونيو ذ ؤمزوارو ن ؤيور ن غشت، رغين ذيس 8.778 إهكتارن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا لخد ذڨ ؤلغو ن تنمهالت.
لزاير تامانغت- تورزي تنغلافت نؤثضامن أغلناو ذ تواشولت ذ تغاوسيوين ن تمطوث، كوثر كريكو، تامديث ن لثنين ئيذ ن تڨنساست ن ؤناهيل ن يغلانن يدوكلن ن ؤسنڨنمو ذي لزاير، بليرتا أليكو، إبريذن ؤعزز ن ؤعاون ذ تويزا، ام تمسالت يقنن غر تاذامسا أنميتيت ؤثضامن، ذ وذهال ن يمغبان، واي غف لحساب ن ماتا ئيد أسا تلاثا ذڨ ولغو ن وغليف.
لزاير تامانغت- إسرس ؤديوان أغلناو ؤقارع ن وافلو ن تويلايين نغليزان ذ الشلق ذ عين الدفلى ذڨ سوير ن ؤثوله أشيني غف سبث ن لموجث وزغال ذ لحومان أمقران، سڨ واماس ن واسا لحد غر واس ن لثنين غف ساعث 21، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤديوان أيا.
لزاير تامانغت- يناد ؤنمهال ن تانزوت ن تويلايت ن لزاير، عبد الله بن حلة، أسا لاربعا غف ؤوخر ن تماهيلت ؤزنزي س رخص يقنن غر تاسمهويت ؤنبذو 2020، يلان عولن أتسودسن سي تازوارا ن 21 يونيو ئيتازالن، غف سبث ن تمسالت أذاوسانت ذ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19).
لزاير تامانغت- سكرن أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت، لحملث تاغلناوت ؤثضامن ئيذ تغلامين تيسناجيانين، يتواجندن مڨال ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، أدو ؤسنتل "نشني ؤك ئيذ ن يطبيبن مڨال ن ونفافاد" س لمبادرث ن وغليف ن تغاوسيوين نوسغان.
لزاير تامانغت- تلاغا تسميلت ن لفتوث ذڨ ؤلغو نس أس ن تلاثا، إرغمانن باش أذ لتازمن ذ أذ حبرن أحبر أمقران شروط ن تغليست ذ سلامث ذ ؤسيزدي ذڨ ؤوسانن لعيذ أمقران يلان يڨورد، واي باش أنحرز إمان نغ سڨ ؤزوزر ذ ؤليق ن واضان ن ؤنفافاد بوقاشوش.
سطيف- تسركس تامهلا أذاوسانت ن ييمزداغ ن تويلايت ن سطيف ذي تبرات ن وغليف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطارات، لرقام يقنن تمتانين س ؤنفافا بوقاشوش ذي تويلايت أيا، يلان تناد يناد فلاسؤيالاس ن ليبرتي ذي لمقال يتوافسر أس ن سبت.
لزاير تامانغت- إثراجع وكتامور ن ييسهوا ن يبريذن ذڨ سموس ن وايورن إمزوورا ن ؤسڨاس ن 2020 س لمقارنت ئيذ ن ييشت ن واكوذ سڨ ؤسڨاس إعدان س وكتامور 22.7 غف ماية، ماني سكلسن ييمزلا ن تغليست ؤعدي 5.271 ن ييسهوا ن يبريذن دين 227 ن تمتانين ذ 6.333 ذ يمجراح إييض، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أيا لثنين سغر وڨزوم ن تغليست.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤديوان اغلناو ؤقارع ن وافلو أيا تلاثا بلي لموجث ن وزغال ذ لحومان يلان تريهنت أطاس ن تمناضين ن تمورث نغ، بث نسنت ذ لهوا ئيد يوسين سڨ ؤنزلون تمورث نغ، أما أد يطف وزغال ايا تيمناضين ن ساحل ذ تيا إقربن غر ساحل.
لزاير تامانغت- سكلسن ييمزلا ن تامسولتا كثر ن 2400 ن ييسهوا ن يبريذن سبث نسن أمزواروت ذ إنهارن نيمڨراذ لمطواث، جيند 144 ن تمتانين ذ 2946 ن ييمجراح ذي كراض ن وايورن، واي غف لحساب ن ماتا ئيذ يوسين أس نلثنين ذي ثمجمولث ن تغليست تاغلناوت.
Banniere interieur Article