Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- إيساوا ؤسقامو ن يقبورن ن لكشافث إمسلمث ذي لولايث ن لزاير أس ن لحد أس أمزوارون لعيذ أمبارك غر ؤسودس ن لقافلث ؤثضامن باش أذ وزعن توشيوين يحمان ذ تيميزيضين غف يوذان يلان ؤر سعين شماني أذع وان ني غماني أذ سنسن ذ تواشولين ثيمغبانين، إزدغن و يتيلين ذڨ مڨراذ ن تغيوانين ن لزاير تامانغت، واي يوذف ذڨ إيسڨديرن ذ لجهود ن ؤسيفسس سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، غف لحساب ن ماتا إيولان و زرين.
لزاير تامانغت- موثن 878 ذ جرحن 8023 إييض ذڨ 5994 ن ييسهوا ن يبريذن سكلسنثن غف وسوير ن تمناضين ن تمدينت ذ تريفيين ذڨ ؤشال أغلناو ن تمورث نغ ذڨ ربعة ن وايورن إمزوورا ن ؤسڨاس يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد تنا أسا لخميس أمندوبيث أغلناوث ن تغليست ن يبريذن.
لزاير تامانغت- تقار تسميلت أغلناوت ن وايورن ذ واكوذن إساغانن بلي لموعد ن ييض ن شك ذ ؤقارع ن ؤيور ن شوال إي وسڨاس ن 1441 سي لهجرث، أذي يلي أس ن لجمعة ئيد يوسين، واي غف لحساب لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف ن تغاوسيوين ن وسغان ذ لوقاف.
قسنطينة- لان ييبالموذن سڨ واس ذي يبذون أسرسي ن ييسكيرن ن لحجر أمزيان ذ تغيميث ذي ثيدار ذي لولايث ن قسنطينة ذڨ ؤكاتار ن وحراز سڨ وزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، زاث ن ؤكاياد يوعر باش أذ حرزن ثارويوين نسن سڨ ؤليق ن واضان أيا، ماني إييض ؤفينت ذ لفرصت باش أذ عاوذن أذ قنن غر ييساغن يقنن جارسن ذ تارويوين إيتراسن نسن.
لزاير تامانغت- إتوجاذد ؤيور أزڨاغ أزايري باش أذ وزعن 150 ن ييطنن ن لمساعاداث ذڨ سن ن ووسان ئيد يوسين غف تواشولين يينغبانين ذي 11 ن تويلايين، غف ييديس ن توشيث ثاويزا أسناجيانت إي قلي ن سبيطارات، واي غف لحساب نماتا ئيد تنا فلاس أيا سبث أسلوايث ن وايور سعيدة بن حبيلس.
خنشلث- ذي لولايث ن خنشلث ساوان نيغ سكرن سن ن يجريبن ن تازوث ذ وغراس إڨدرن ن ؤضفو، س وبريذ أبولندي أثرار، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا تلاثا سغر ؤسلواي ن شعبث ن ؤضفو ذڨ ؤسقامو أمهني أديڨان ؤشريك ن تيسطوا ياسين ناصري.
لزاير تامانغت- نانتد أطاس ذ ونقاض ن تيذوسا إرمذن ذي لزاير بلي نيعني ئيذ ن ؤثضامن ذ تويزا إي توكسا ن ؤزوزر ن ؤنفافاد كوفيد-19 غف لجال ن وذهل ن ييسڨديرن ن ؤناباض يلان إسوي نس ذاحراز سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش ذ توكسا نس.
إيليزي- أماهيل ن لخير ذڨ ووسان إيمزوورا ن وايور ن رمضان أمبارك، يجملد ثيولافين يلهان ن تويزا ذ ؤثضامن أكذ ؤسدوكل أنميتي، يلان سرسنت تيذوكليوين ذ لغروز ذ ييلمزين يوشين ئيمان نسن ذ لجهوذ نسن ئيوسرسي ن لمبادراث ن ؤساوي لخير إي لفايدة ن توشولين يحواجن ذي لولايثن إيليزي، ذڨ واكوذ أيا أوعران أمك يزوزر ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19).
لزاير تامانغت- تكشفد تنغلافت ن تضامن ذ تواشولت ذ تغاوسيوين ن تمطوث ماسة كوثر كريكو أسا لحد ذي لزاير تامانغت، بلي رزمن ؤسرسن كراض (03) ن ييلماسن ئييض باش أذ سنيجون يوذان يلان ؤر سعينش ثيدار نيغ ماني أذ ولان، باش أثنسرسن غر لحجر ذفير ما اهنسارن ذڨ ييلماسن ئيضفرن أڨزوم.
عين تيموشنت- إوكذد ؤسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون أس ن سيت ليمان نس يقوان بلي إمعدار ذ نيهني ذ "تينضي تامليلت" غر ؤساهم ذڨ ؤبدل ذ ؤمضرن يلان نحواجيت غر ؤسبدي ذ ومسال ن لسيسان ذ تيرسلين ن تاڨذوذا تاماينوت.
Banniere interieur Article