Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إرسال هذا الرابط إلى صديق.

تنڨا تاغلناوت ن وذهل ن ؤسمرس ن ييلمزين: أمتوي أد إحاز ؤلا ذويد ؤر يلين ذ إنربيين

الخميس 03 كانون1/ديسمبر 2020 - 21:26
لزاير تامانغت- يسفلد ؤناباض، آس ن وكراس، ذڨ تمليليث أيسلوي ؤنغلاف أمنزو، عبد العزيز جراد، إي ييون ن ؤنسكين يرزان أسنفار ن تاناضت تاسلكمانت أرا يسنفلان يرنو أد يسمد تاناضت ن 2003 ذ إسبضن تويتلين ذ ؤسوير ن تالالت أرا يتونكفن إي يينسمالن إلمزين يرنو ذ تين أرا يرن أمتوي أيا يرزو يتوفكن إي يينسمالن…

أمنوغ أڨراغلان ذي ليبيا إبد زاث ؤسمي ؤمازان أڨراغلان غر تمورث

الخميس 03 كانون1/ديسمبر 2020 - 21:28
لزاير تامانغت- زاث ن ما عدان كثر ن تسعو ن وايورن سڨ ؤتيخر ؤمازان أڨراغلان ؤزيڨ غر ليبيا غسان سلامة، يقيم يغلانن يدوكلن تزمر أتفرن أمسيزور ذڨ ؤنصيب، غف سبث ن ؤمنوغ أڨراغلان يكر نغف ييسم يلان أذ يطف اكارام أليبي يوعرن، يلان يسورف أمنوغ ن ذاخل غف ؤذابو.

تيرارين إڨراكالين ن وهران 2022: أغليف ن يذلس يوجذ إي ورافق ن تديانت

الخميس 03 كانون1/ديسمبر 2020 - 21:26
لزاير تامانغت- ترمس تنغلافت ن يذلس، مليكة بن دودة، آسا لخميس ذي لزاير تامانغت، آسلواي ن تسميلت ن تيرارين إڨراكالين ن وهران 2022، سليم إيلاس إي وسكلس ؤرافق ن تديانت أيا س واهيل أذلسان ؤزيڨ سي شان نس "أذ يرفذ تامدينت أيا غر وسوير وبريذ أذلسان يلهان"،…

أديوني جار ن يذليسن ذ يسغانن ذ لحتميث زاث ن يسهوا ن "تغليست أڨراغلانت"

الإثنين 16 تشرين2/نوفمبر 2020 - 20:30
لزاير- تناد تنغلافت ن يذلس مليكة بن دودة بلي أديوني جار ن يذليسن ذ يسغانن توغال ذ لحتميث إي تبديث زاث ن يسهوا يلان زاث ن "تغليست تاڨراغلانت" واي ذڨ ؤمياڨر أڨراغلان نس غف "تسامح جار ن يذلبسن غف يوسي ن ؤماضال يلهان"، غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو…

أرزام لجوامع يلان ترافاذن كثر ن 500 ن يمزاليين سڨ آس ن لاربعا ئيد يوسين

الإثنين 30 تشرين2/نوفمبر 2020 - 20:12
لزاير تامانغت- يغتس ؤناباض أرزام لجوامع يلان ترافذن كثر ن 500 ن يمزالين، أسكير أذ يبذو سڨ واس ن لاربعا ئيد يوسين، ئيذ ؤحبر أمقران ن يسكيرن ؤزيڨن ؤحزب ذ وحراز سڨ ؤزوزر ذ ؤليق ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، واي غف لحساب نماتا ئيد يوسين آسا لثنين ذڨ…

أهڨيث ن يينوزار ذ واجاين غف مناو ن تويلايين ؤمالو وغلان

الخميس 26 تشرين2/نوفمبر 2020 - 20:33
لزاير تامانغت- أذ زرنت مناو ن تويلايين ن ؤمالو ن تمورث نغ، تامديث ن واسا لخميس، أهڨيث ن ينوزار ئيذ ن واجاين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ وغميس ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو ن ؤقارع وافلو.

كوفيد-19: ألاي ومضان ن لحلاث إتولا غر ؤثهاون ن ثوضفا ذڨ يسكيرن وحراز

الأحد 08 تشرين2/نوفمبر 2020 - 20:01
لزاير تامانغت- ؤعان إموسناون آلاي ومضان ن لحلاث وضان س ؤنفافاد بوقاشوش ذڨ ؤسان أيا إنڨورا، زاث ن ما تنزرا ثروسيث ذڨ ويور ن سبتمبر يرزين غر ؤثعاون ن يغرمانن ذڨ ثوضفا س يسكيرن وحراز.

إرسال هذا الرابط إلى صديق.