Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إرسال هذا الرابط إلى صديق.

أمسال ن تبنيقت ن تيمسليوت ذ تلماست إي لفايدة ن إيا يسعان إسنفارن إثرارن

الخميس 06 آب/أغسطس 2020 - 20:12
لزاير تامانغت- يسغرت ؤنغلاف إمنتدب غر ؤنغلاف أمزوارو يتواكلفن س تاذامسا توسنانت ذ تيذوسا إمزيانين ياسين المهدي وليد، أسا لخميس ذي لزاير تامانغت غف ومسال ن ترميسين إمزيانين غف يسوي ن تيمسليوث غر إشتكين نسن ذ توكسا ن لوعارث يلان بدناسن ذڨ بريذ ؤسرسي ذ ؤسدر ن يسنفار نسن.

لبنان ؤر يسعيش إميرا أهيل يفرز إي ؤفوكي ن تاذامسا

الإثنين 10 آب/أغسطس 2020 - 21:01
لزاير تامانغت- إوكذد إمحلل ن تسرثيث ألبناني توفيق شومان بلي لبنان إيمير ؤر يسعيش "أهيل إبان ذ يفرز" إيؤفوكي ن تاذامسا نس ييضون، أمك يقار بلي "لاش ن ؤفرو غر يمير ذايا ؤسلف سغر ؤصندوق ؤذريم أڨراغلان، يلان يتغيما بلا أكذ ضمانث.

تاكورت ن ريشت /  توماس كاب 2020: لزاير ذي تڨراوت تيس كراض

الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2020 - 20:28
كوالالمبور-أذ تاذف تاغلامت أزايريت (إرڨازن) ن تاكورت ن ريشت أمسيزويرن توماس كاب-2020، ذي تاڨراوت تيس كراض غف يديس ن دنمارك امورث نيغ اواناك إمسودس ذ ألمانيا ذ لهند، واي غف تماهيلت وجباذ ن ييلال يلان تويير ذي تنزدوغت ن تيذوكلا أڨراغلانت ن تيرارث ذي…

تانغلافت نيذلس نسنيا ئيذ ن ؤنماهال أمريكاني غف واهيل ؤسيحفظ ظ ؤرمم ن تيڨمي

الخميس 06 آب/أغسطس 2020 - 20:16
لزاير تامانغت- تسنيا تنغلافت ن يذلس ذ تيزوري مليكة بن دودة ذ ؤنماهال أماريكاني غر لزاير جون ديروشر أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، غف واهيل ؤسيحفظ ذ ؤرمم ن تيڨمي اذلسان إي تمرنيث ؤعزز ن يسڨديرن ؤديوان أغلناو ؤسويير ن واڨل أذلسان يتواحرزن، واي غف لحساب…

كوفيد-19: ألاغي ن يمزولا غر ؤسرسي إحرصن ن يسكيرن إذاوسانن

الإثنين 10 آب/أغسطس 2020 - 21:03
لزاير تامانغت- إلاغا ؤنغلاف ن تغاوسيوين ن وسغان يوسف بلمهدي أسا لثنين ذي لزاير تامانغت إمزولا ن لجوامع غر ؤسرسي إحرصن ن يسكيرن إذاوسانن أدو ؤزوزر أمقران ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، واي س لمناسبث ن ؤرزام أموران إي تخامين ن ؤسوش سبث ئيد يوسين زاث ن…

ميلة: ورعاذ تكميلن إسڨديرن ؤثكفل س إيا ينضورن سي تزلزت ن تمورث

الإثنين 10 آب/أغسطس 2020 - 21:06
ميلة- تكميلن إذوبا ن تويلايت ميلة ئيذ ن مڨراذ ن يماهالن ن أنميتي أغاريم إيسګدرين ذ لجهود نسن غف لجالت ؤثكفل يلهان س إيا ينضورن ماني تزلز ثمورث سنات ن تيكال، يتواسكلسن لجمعة يرزين ذي تغيوانت ن جمالة غر ؤڨافا، يلان دينتد تيخسارين ذ لمضرات تيمقرانين ذڨ…

أحراز اذاوسان ذڨ ؤول ؤسڨم ن واڨراو أذوسان أماتو

الأحد 09 آب/أغسطس 2020 - 20:44
لزاير تامانغت- إوكذد ؤسلواي ن تبنيقت يتواكلفن س ؤحقق ذڨ واضان أيا، أبروفيسور محمد بلحسين أسا لحد ذي لزاير تامانغت، غف ولزام ؤسرسي ن تسرثيث وحراز ذڨ ؤول ؤسڨم أذاوسان ذي ثمورث، يرنيد يناد بلي لزاير "تسعا ؤغر جميع ن تغاوسيوين إي ومسال ؤناڨراو وحراز…

إرسال هذا الرابط إلى صديق.