Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سجلن 488 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 37187 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.1 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1341 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 495 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 36699 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.1 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1333 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 492 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 36204 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.1 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1322 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- ساوان أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت أسرسي ن ماس مختار بوشريط ذ أسلواي أثرار ؤسقامو ن تغذمت ن لزاير، واي زاث ؤموسو أمقران ذڨ جريش ن تغذمت يلان يغتسيت ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون أس ن لخميس يرزين.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 498 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 35712 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1312 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 521 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 34214 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 9 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1302 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- يسرس ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد، أناڨراو ؤسرسي ن وغتاس ورزام ن لجوامع أدو ن وحراص أمقران ؤحبر ن لبروتوكولات إذاوسانن يقنن غر وحراز سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ئيد يوسين أسا سبث ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير
الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 20:37

أعقاذ ؤسقامو ن ينغلافن أس ن لحد

لزاير تامانغت- أذ يسلوي ماس عبد المجيد تبون، أسلواي ن تاڨذوذا أغلا أنيجي ن يغالن إمسلحن، انغلاف ن تراذسا تاغلناوت، اسا لحد تامليليث ؤسقامو ن ينغلافن س تقننيث ؤثواصل سي بلعيذ، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أس  ن سبث ذڨ ؤلغو ن تسلويث ن تاڨذوذا.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 538 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 33693 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 11 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1293 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- يسرس ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد، أناڨراو ؤسرسي ن وغتاس ورزام ن لجوامع أدو ن وحراص أمقران ؤحبر ن لبروتوكولات إذاوسانن يقنن غر وحراز سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ئيد يوسين أسا سبث ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير