Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد، آسا لخميس سي لزاير تامانغت، بلي أشڨر ن تمنضاوت أنڨارو، إوكذد بلي تلي تيخسي ذ لبغي ن تسرثيث تجهد إي وماهيل غف ؤساري ن يمعذار غف وسوير ؤنميتي ذ تذامسا س ووذم ؤنصيب.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يسغذ ؤناباض ذي تمليليث نس آسا لاربعا س تسلويت ن ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد، غر ؤنعروض يلان يوشيهيذ ؤنغلاف ن توذريمت غف تمسالت ؤسبدي ذ ومسال ن تسميلت تاغلناوت إي ؤقيم ن يسهوا ؤسملل ن يذريمن ذ ؤمول ن لارهاب أكذ سلاح ؤدمر أمقران، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن يمزلا ؤنغلاف امزوارو.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- توكذد تسوليت ن تڨذوذا آسا لثنين بلي أسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، يڨور غر شفا ذ ييلا أد يوغال نيغ أد إولا غر ثمورث وغلان ذڨ ووستن ئيد يڨورن.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن توذريمت أيمن بن عبد الرحمن، آسا لخميس سي لزاير تامانغت، بلي أذ سكرن نيغ أذ بذون ذڨ مسال ن يسنفارن ذيمقرانن يقنن غر ؤسنفار أمقران ن ؤساڨن ألماس ذي لحمدانية، أكذ يسنفارن ؤساغز ذيمقرانن سڨ تزوارا ن ؤسڨاس ئيد يوسين.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- إسكيرن يتواسرسن ذڨ ؤكاتار ن توكسي ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19) أكذ وسيوض ن ومان ن تسيسي غر يمزداغ، ذ إيا ذ تيمسالين يلان ؤثلان فلاسن ذي تمليليث يلان يسلويت ؤنغلاف أمزوارو ماس عبد العزيز جراد ئيذ ن لولاة س تقنيث ن تيليزري سي لبعيذ، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن يمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير

لزاير- إوكذد ؤنمهال ن يمزلا تاذوسانت ذڨ وغليف ن تذاوسا ذ يمزداغ ذ ؤسڨم ن يسڨنافن أبروفيسور لياس رحال، آسا لثنين بلي 7.700 ن يموضان س ؤنفافاد بوقاشوش ورعاذ لان ذڨ تيزغيزين ن لكوما ذڨ مڨراذ ن يسڨنافن وغلان، ماتا يتمثالن أكتامور ن 40.5 % سڨ وزمار ن تاسوثين ؤسفرس ذ 38.02 % سڨ تزورت ؤسخذم ن تاسوثين ن لكوما.

لزاير تامانغت- توض تكلفث ن تاڨرمانت ألدا ضران تيزنزلين ذ إزيليضن ذ لعوافي ن تيزڨوا ذي لزاير ذڨ وكوذ ن 16 ن يساراڨن أيا إنڨورا غر ؤجار ن 545 إمليارن إدنارن أزايرين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا فلاس آسا لحد سي لزاير تامانغت، امندوب أغلناو ن يسهوا ئمقرانن عفرة محمد.

نشر في لزّاير

تيبازة- إوكذد ؤنغلاف أمزارو، عبد العزيز جراد آسا سبث سي تيبازة بلي أقان ن يغربازن غف سبث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش "ؤلاش ذڨ يميرا" يرني يسغرت بلي تيغوالين ڨورنت ئيذ ن ورامن إوردانين باش أد ناوي تڨزايت.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يناد أنمازول ؤنمهال ذي تذبلت ن يمزلا إذاوسانين ذ يمزداغ ذ ؤسڨم ن يسڨنافن لامية ياسف، آسا لاربعا سي لزاير تامانغت، غف ؤسيلي ومضا نغف ؤسيلي ومضان ن يمزلا إساڨنافن يقنن غر ؤثكفل س يموضان ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19 ذڨ وغلان، غر 65 غف تميضي.

لزاير تامانغت- صادقن يمازانن ؤسقامو أغرفان أغلناو، آسا تلاثا ذي لزاير تامانغت، غف ؤسنفار ؤساضوف يقنن غر ؤحزب ذ وحراز سڨ تجريمين وحضاف ن يمذانن ذ توكسي نس، واي ذڨ تسغيميث يلان يسلويت ؤسلواي ن ؤسقامو أغرفان أغلناو، سليمان شنين س تماسيت ن ؤنغلاف ن تغذمت، بلقاسم زغماتي ذ تنغلافت ن يسغانن ئيذ ن لبرلمان بسمة عزوار.

نشر في لزّاير