Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سعذلن أكوذن ن لحجر أمزيان ن تغيميث ذي ثيدار سي ساعث ن 23:00 ن ييض غر ساعث ن ستة 6:00 نتنزايث سڨ آس ذين ن واذشا، غف وسوير ن 29 ن تويلايين، واي ذڨ واكوذن ئيد يطفن سڨ 9 غر 31 غشت يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا سبث ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير

لژاير ثمناغث- اسلواي ن ثڨدودا, ماس. عبد المجيد تبون يفكا لاڕيوي إيواثان دڨ واس ن لجمعا اكن اذ تواهڨين اك الالن إيوولمن المند ؤعيون ن ويذ ينطڕن ذفير ن سناث ن ثزلزالين يتواكلسن اس ن لجمعا ثاصبحيث دي ثويلايت ن ميلة, إيد يوكذ أونغلاف امزوارو, ماس عبد العزيز جراد.

نشر في لزّاير

لبليدة- أذكرنت تامديث ن واسا لخميس كوز ن ييمافاڨن إزايرين غر ؤنافاڨ ن بوفاريك أرذسان (لولايث ن لبليدة) شورنت ذ تلايين توشيين ذ تيسناجسانين إي لفايدة ن إيا تيوغين ذڨ ؤدرضق ن ؤسافاڨ بيروت ذي لبنان.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يسلوي ؤنغلاف أمزوارو ماس عبد العزيز جراد أست لاربعا ذي لزاير تامانغت ثامليليث يينغلافن يقن غر تمسالت ؤناذي ن وامك أذ عوضن إيا ينضورن سي لعوافي ن لغوابي، اكذ تغاوسيوين أنسرس باش أنبد زاث ن لعوافي أيا يلان طفن أطاس ن تمناضين ذڨ اغلان نغ.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو، عبد العزيز جراد أسا تلاثا سي لزاير تامانغت غف تضوليت ولزام ن ؤلتازم إياي تزالان س يسكيرن وحراز مڨال ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، زاث ن ماذ رزمن لجوامع ذڨ ؤسان ئيد يڨورن.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يسلوي ؤسلواي ن تاڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون ذ أغلا أنيجي ن يغالن إمسلحن ذ ؤنغلاف ن تمحاديث تاغلناوت أسا لثنين ذي تغيميث ن   تسلويث أڨذوذانت، ثامليليث ؤسقامو أنيجي ن تغليست يقنن غر ؤقيم ن تمسالت أماتوت ذي ثمورث أدو ن تافاث ن يسكفيلن يقنن غر ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، غف ؤنڨارو نتمليليث سوفغند ألغو ذ وا ذ أضريس نس يجمل:

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إسنيا ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، أسا لحد غف وضريس يتكمالن أساضوف ن لعقوباثن يلانإصادق فلاس ؤسقامو ن ينغلافن ذي تمليليث نس أنڨاروث، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا سغر تسوليث ن تاڨذوذا.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يوزن ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، أسا لخميس تابرات ؤهني إي واڨذوذ أزايري س لمناسبث ن لعيذ أمقران أمبارك، إلاغا ذيس إرغمان باش أذ مبعاذن ذي دارسن ذ اطفن ذڨ يسكيرن وحراز سڨؤوزور ن واضان ذ ؤنفافاد بوقاشوش، اما باش أذ وفرن شروط إي ؤكمل ن يرموذن ن ؤك ن يڨزومن.

نشر في لزّاير

نيوورك- إلاغا ؤنماهال ن لزاير ذ ؤڨنساس نس غر تيذوكلا ن يغلانن يدوكلن، سفيان ميموني ؤسقامو ن تغليست ن يغلانن غر ؤماهيل باش أذ آفن أفرو أسرثيث أمقران ذي ليبيا ذ ؤسنڨمو "ؤماهيل إبانن ذ ؤمڨراذ ن وافيرون"، غف لجالت ن تبديث زاث ن تزغنت ذي ثمورث أيا.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغاوسيوين إوردانين، أڨليذ فيصل بن فرحان، أسا تلاثا سي لزاير تامانغت، بلي ألتزام ن تمورث نس س ؤسميودس ئيذ لزاير غف لجالت أذ وضن غر ؤفرو ن لهنا إي تزغنت أليبيت، ذ ؤسمزر ن ؤواناك أيا باش أد يوعا تاغليست ذ لهنا ذ سلام نس، ماني ئيدبين أزال ن يواناكن يعشيرن ذي تمسالت أيا.

نشر في لزّاير