Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – اغلا ن ييفسيانن ن ثردسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اجينيرال ن تفكيوين ن تردسا سعد شنڨريحة, يزور, اس ن وكواس (لخميس) دڨ لزاير تامانغت, ازامول ن وسودس ن, دڨ ثيغرمت ن وغرف, تافوڨلا تاسڨاسانت ن تيكشي ن ييسلونن اكد تزالغيوين, إي يسلوي أوسلواي ن ثڨدودا, اغلا افلان ن ييغالن ن تردسيوين, انغلاف ن ثمحاديت تاغلناوت, ماس عبد المجيد تبون.

نشر في لزّاير

لژاير ثمناغث – اسلواي أوعضيل ن وسقامو ن وغلان, صالح ڨوجيل يغراد اس نوسيناس (تلاثا) إي واكن اذ نفك إي وكارام ن تكاتوت تاغلناوت تيخوترت إي يكلال, لادغا اين اك ارا يضسن ثاسغروت ن 1 وامبر, "إيلان تاموغلي اك ذ أوڨبور يحواجن أوڨار نوسلقي".

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- صادقن إمسلاضن ؤسقامو ن وغلان زاث ن واماس ن واسا تلاثا غف ؤساضوف ؤسرسي ن واس ن 8 مايو ذ آس أغلناو ؤسمكثي

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- نضلن غر ؤلماس ن واسا لحد ذي تنضلت ن لعالية ذي لزاير تامانغت أمجاهذ أسلواي ؤناباض أقبور، بلعيد عبد السلام، يلان يوضد فلاس لعفو ن يوش إيضلي سبث غف لعمر ن 92 ن ييسڨاسن.

نشر في لزّاير

لژاير ثمناغث – اد يڨ أوسقامو ن يينغلافن, اس نوساماس (لحد) تانزايت, تيمليليت إيس تاوالانت داو ن تسلويت ن ماس عبد المجيد تبون, اسلواي ن تڨذوذا, اغلا افلان ن ييغالن ن تردسيوين, انغلاف ن تمحاديت تاغلناوت, إيد تنا ثسلويث ن ثڨذوذا اس نوسيضياس (سبت) دڨ ييون  أولغو.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- أذ يرمس ؤسلواي ن تاڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، أسا لاربعا أنماهال ن تاڨذوذا ن إثيوبيا أغيديراليث أماڨذايت، ماس أمين عبد القدير بركات، يلان إيساوا تيزري ؤودع س لمناسبث ن تماريت ن توغداضين نس، أمك يلا ذ أنمهال ذ إمفاوض ن تمورث نس ذي لزاير، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ والغو ن تسلويت ن تاڨذوذا.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- أذ يبذو وغليف ؤسڨمي اغلناو سڨ واس ن سبث ذي ثمليليث ن ييماساين ن تذوكليوين ن ييبالموذن ذ تودسيوين ن نقاباث، زاث ن ماسورفنث غر تموغلي ن تمسالت اذاوسانت و غر ؤسرسي ن ييسكيرن ذ ييضبيرن ن وحراز سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إبد ؤسلواي ن لاركان ن تراذسا تاغلناوت تاغرفانت س نيابث، أدينيرال السعيد شنڨريحة، أسا لخميس ذڨ واس ويس سن سي تيزري نس غر تمناضت تارذسانت تيس سنت ذي وهران غر ؤسرسي ن ؤلاغمو أتكتيكي س رصاص يدرن أدو ؤسنتل "الدرع 2020" واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف ن تمحاديت تاغلناوت.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يكشفد ؤنغلاف ن تغذمت بلقاسم زغماتي، أسا تلاثا سي لزاير تامانغت، بلي أذ بذون ذڨ ؤسكير ن تيناوت ألڨوڨان، إيسوي نس ذ أعمم ن تاتويلانت ؤحاكم تيزريت سي لبعيذ ماني "أذ كسن شرط ن ؤوافق ن ييموتهم" ذڨ ؤساوب ن نوع أيا ن لمحاكمات ذ ؤسمقر نسن باش أذ طفنت خاتي امسالت ن لجناياث.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يغتس ؤناباض أرفاذ ن وافار وخام أنبلال ذي 19 ن تويلايين ذ ؤشڨر ن واكوذ ؤسكير ايا ذي تويلايين إييض، يسرسن ذڨ ؤكاتار ؤحارب ن بوقاشوش، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو أسا سبث.

نشر في لزّاير