Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيڨا أوسلواي تبون ييون ن ووميني اك ذ ثرڨا ثافرانسيث فرانس 24

  يفّغ-د أس ن: السبت, 04 تموز/يوليو 2020 20:02     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 1 ن تيكّال
إيڨا أوسلواي تبون ييون ن ووميني اك ذ ثرڨا ثافرانسيث فرانس 24

لژاير ثمناغث– اسلواي ن ثڨدودا, عبد المجيد تبون إيڨا اس نوسيضياس (سبث) ييون ن ووميني اك ذ ثرڨا ثافرانسيث فرانس 24, اندا إيد يبذر اساغن يالان ڨار لزاير اك ذ فرانسا, ثينفلييين يلان ذڨ ثمناضث اك ذ مناو ن ثوثريوين-إيضن, إي د ثنا ثسلويث ن ثڨدودا دڨ ييون ن ولغو.

اميني اكي "اذ يتوامساكي اس نوسيضياس (سبث) ثامديث سڨ أوسراڨ ويس 19:00 د افلا, اسراڨ ازايري, غاف ثرڨوا ن فرانس 24 س ثوثلايين ثافرانسيث, ثاعرابث اك ذ تڨليزيت", إيد يسڨرا أولغو.

إيڨا أوسلواي تبون ييون ن ووميني اك ذ ثرڨا ثافرانسيث فرانس 24
  يفّغ-د أس ن: السبت, 04 تموز/يوليو 2020 20:02     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 1 ن تيكّال   بضو