Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تراد إيقشرورن ن 24 ن يينازباين اي ينوغن مڨال أونباژ ذوسهرس افڕانسي

  يفّغ-د أس ن: السبت, 04 تموز/يوليو 2020 19:33     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 1 ن تيكّال
لزاير تراد إيقشرورن ن 24 ن يينازباين اي ينوغن مڨال أونباژ ذوسهرس افڕانسي

لژاير ثمناغث– اسافاڨ د يوين إيقشرورن ن يينازباين اي ينوغن مڨال ونباژ ذوسهرس افڕانسي يوضد, اس نوسيمواس, غار أونافاڨ اڨراغلان ن هواري-بومدين ذڨ لزاير ذفير ما رسن ثاسواثوث ذوزڨن ايا ذڨ أوسالاي نومزروي اڨامان ن پاريس.

اسلواي ن تڨدودا, ماس عبد المجيد تبون, يسلوي ثافوڨلا نوماڨر ن ييصندوقن ايدڨ د دان ييقشرورن اكي, يرنو حضڕن ييذس ييكاثارن أونيڨن نوواناك, ڨاراسن اسلواي ن وسقامو ن وغلان س ييمدزي, صالح ڨوجيل, اسلواي ن وڨراو اغرفان اغلناو, سليمان شنين, انغلاف امنزو عبد العزيز جراد, اغلا ن ييغالن أومريڨن ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اجينيڕال-اماجوڕ سعييد شنڨريحة, ذ أوجينيڕال ن تردسا امنزاض ن تيضاف ثيڨذوذانين علي بن علي.

لان اطاس ن ييقشرورن ن يينازباين إيزايريين دڨ أوسالاي نومزروي اڨامان ن پاريس, ڨاراسن وين ن محمد لمجد بن عبد المالك يتواسنن س شريف بوبغلة, يرنو يسنكرد ثانكرا ذڨ ثمورث ن لقبايل, شيخ بوزيان, اغلا ن تنكرا ن زعاطشة (ثامناضت ن ثبسكرث, 1849), موسى دڕكاوي, اسمثار ينس اذرسان, ذ سي مختار بن قويدر تيطراوي.

لزاير تراد إيقشرورن ن 24 ن يينازباين اي ينوغن مڨال أونباژ ذوسهرس افڕانسي
  يفّغ-د أس ن: السبت, 04 تموز/يوليو 2020 19:33     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 1 ن تيكّال   بضو