Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أجينيرال ن تفكيوين ن تردسا شنڨريحة يزور ازامول ن تفوڨلا ن تيكشي ن ييسلونن دڨ تيغرمت ن وغرف

  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 00:26     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 2 ن تيكّال
أجينيرال ن تفكيوين ن تردسا شنڨريحة يزور ازامول ن تفوڨلا ن تيكشي ن ييسلونن دڨ تيغرمت ن وغرف

لژاير ثمناغث – اغلا ن ييفسيانن ن ثردسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اجينيرال ن تفكيوين ن تردسا سعد شنڨريحة, يزور, اس ن وكواس (لخميس) دڨ لزاير تامانغت, ازامول ن وسودس ن, دڨ ثيغرمت ن وغرف, تافوڨلا تاسڨاسانت ن تيكشي ن ييسلونن اكد تزالغيوين, إي يسلوي أوسلواي ن ثڨدودا, اغلا افلان ن ييغالن ن تردسيوين, انغلاف ن ثمحاديت تاغلناوت, ماس عبد المجيد تبون.

"اد اك إين سيملغ ماس اسلواي, س ييسم ينو اكد د ييسم ن واك إيمهالن اما د إيردسانن نغ د يغاريمن يلان دڨ ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفان, تينميرين تيحمايانين سڨ وول اكد أوستعرف ينو لقاين إي ييسغ إي اغ تفكيض سوسلويك س ثيماذ إيك ن تفوڨلا ن تيكشي ن ييسلونن اكد تزالغيوين, إي يتواسودسن اسڨاس اكي دڨ ثيغرمت ن وغرف, سوسضرو ازامولان نوسغون إيجهدن يسدوكلن تاردسا اكد أوغلان", إيد يسغرت أوجينيرال ن تفكا ن ترذسا شنڨريحة, دڨ ييناو ينس نوستڕحب, مي تبدا تفوڨلا.

ثيهاوث نوسلواي تبون دڨ تفوڨلا اكي تمالد ليمان ينس ذاكن إيسمالن اكي اك ذ تزالغيوين ذ انساي ييفكان اژار ينتان دڨ ثسودوث ثارذسانت, إيدڨ إيكاتارن تاوين اسمال ن ييسلونن أونيڨن اكد تزالغيوين إي كلالن, د استعرف س تيڨاوين نسن اكد ووسيسن نسن إي ڨان إي لفايدا ن تردسا نسن اكد تمورت نسن, دڨ تاليت ن لزاير تاماينوت", إي يرنا يناد.

 

 

أجينيرال ن تفكيوين ن تردسا شنڨريحة يزور ازامول ن تفوڨلا ن تيكشي ن ييسلونن دڨ تيغرمت ن وغرف
  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 00:26     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو