Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يغراد ڨوجيل إي ثغوري لقاين أوڨار ن ثسغروث ن 1 وامبر

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:30     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 2 ن تيكّال
يغراد ڨوجيل إي ثغوري لقاين أوڨار ن ثسغروث ن 1 وامبر

لژاير ثمناغث – اسلواي أوعضيل ن وسقامو ن وغلان, صالح ڨوجيل يغراد اس نوسيناس (تلاثا) إي واكن اذ نفك إي وكارام ن تكاتوت تاغلناوت تيخوترت إي يكلال, لادغا اين اك ارا يضسن ثاسغروت ن 1 وامبر, "إيلان تاموغلي اك ذ أوڨبور يحواجن أوڨار نوسلقي".

ذڨ تاڨارا ن ودغار نوساضوف يرزان اسممي ن 8 مايو ذ اس اغلناو ن ثكاثوث, ماس ڨوجيل يبذرد "يسفك اذ نكربو, اذ نسلقي أوڨار ثاغوري ن وڨبور ن ثسغروث ن 1 وامبر دڨ واين يرزان ثيرا اك ذ ييذيس امزرويان, لاذغا ذڨ ثوالا اكي".

ثيرا نومزروي ن لزاير "ورجين تيد ثبدر, سوفاثوس, كرا ن تغمار ن ثسغروث اكي", إيد يزيرڨ.

 

يغراد ڨوجيل إي ثغوري لقاين أوڨار ن ثسغروث ن 1 وامبر
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:30     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو