Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسقامو ن وغلان: إصادق س ؤمجمول غف ؤساضوف ن ؤسرسي ن 8 مايو ذ آس أغلناو ن ؤسمكثي

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 21:36     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 2 ن تيكّال
أسقامو ن وغلان: إصادق س ؤمجمول غف ؤساضوف ن ؤسرسي ن 8 مايو ذ آس أغلناو ن ؤسمكثي

لزاير تامانغت- صادقن إمسلاضن ؤسقامو ن وغلان زاث ن واماس ن واسا تلاثا غف ؤساضوف ؤسرسي ن واس ن 8 مايو ذ آس أغلناو ؤسمكثي

سرسن إمسلاضن ؤسقامو ن وغلان زاث ن واماس ن واسا تلاثا غف ؤساضوف ؤسرسي ن واس ن 8 مايو ذ آس أغلناو ؤسمكثي، ثويير ثماهيلت أيا ن ودغار س ؤمجمول (106 سي 144 ن ييمسلاضن)، س تسلويت ن ؤسلواي ؤسقامو س نيابث صالح ڨوجيل ذ تماسيت ن ؤنغلاف ن ييمجاهذن ذ إيا ن يزرفان الطيب زيتوني ذ تنغلافت ن ييساغن ئيذ ن لبرلمان بسمة عزوار.

س لمناسبث أيا إهنا ماس زيتوني أڨذوذ أزايري س ؤسوريف أيا أمقران ماني ينوه بلي اغراست ن 8 مايو 1945 ذ نتاث لمحطث تامزرويانت تهم و تسعا ازال ثلا ثتواتو و تسمكثانغ س تاˀراولا ن واڨذوذ ذ ماتا إيوشين سز4ييذم ذ لرواح نسن غير باش أتدر لزاير".

أسقامو ن وغلان: إصادق س ؤمجمول غف ؤساضوف ن ؤسرسي ن 8 مايو ذ آس أغلناو ن ؤسمكثي
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 21:36     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو