Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد: أحراص ذڨ ؤسرسي ن ييسوضاف مڨال إيا ؤر نيتحبرش إيسكيرن ن وحراز سڨ ؤنفافاد بوقاشوش

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 21:31     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 0 ن تيكّال
جراد: أحراص ذڨ ؤسرسي ن ييسوضاف مڨال إيا ؤر نيتحبرش إيسكيرن ن وحراز سڨ ؤنفافاد بوقاشوش

تندوف- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أسا تلاثا سي تويلايت ن تندوف بلي أواناك يعزم أذ يطف ذڨ وبريذ ن وحراص ذ ردع إي وسرسي ن ييسوضاف ن تاڨذوذا مڨال ن كل ن إيا ؤر نيتحبارش إيضبيرن ذ ييسكيرن ن وحراز ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، ذ ؤحبس ن ؤزوزر ذ ؤليق نس.

يناد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أسا تلاثا سي تويلايت ن تندوف بلي أواناك يعزم أذ يطف ذڨ وبريذ ن وحراص ذ ردع إي وسرسي ن ييسوضاف ن تاڨذوذا مڨال ن كل ن إيا ؤر نيتحبارش إيضبيرن ذ ييسكيرن ن وحراز ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، ذ ؤحبس ن ؤزوزر ذ ؤليق نس.

أمك يرني يناد ؤنغلاف أمزوارو ذي تمسالت ايا بلي :"يلزمأذ ييلي وحراص ذ صرامث ذڨ ؤسرسي ن ييسوضاف ن تاڨذوذا .. يرني ؤر نقبل شغف إيا يخسن و بغان أذ سيوضن ثامورث نغ غر ورواي، امك لان قلي ن يوذان سعان ذڨ الن نسن أغاواسن ؤر حلينش إي ثمورث نغ، و سبغاسن لغروز ذ إيلمزين نغ باش أذ رين وأذ فغن بلا ثينڨابين أكذ بلا ن وحراز ن ييمان نسن، ونهن يغف تزوارا ؤر تدرن ؤر تيلين ذاي ذي ثمورث ن لزاير".

يسضفرد ماس جراد ماني يروح يفقذ ألماس ؤقارع أذاوسان ئيد يوسين ذي تمدينت ن تندوف ذڨ ؤكاتار ن تيزري يلان أيساوات غر تويلايت أيا، بلي لوعي ن ؤغاريم أذ يقيم ذ تاڨذيث ن لساس ذي جميع ن ييسڨديرن ذ لجهوذ إينتساوا باش أنكس و انحترب أنفافاد بوقاشوش.

جراد: أحراص ذڨ ؤسرسي ن ييسوضاف مڨال إيا ؤر نيتحبرش إيسكيرن ن وحراز سڨ ؤنفافاد بوقاشوش
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 21:31     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو