Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: اسغزف غار 13 يوليو نومثوي أنيمير نوسكمن

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 21:12     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 2 ن تيكّال
كوفيد-19: اسغزف غار 13 يوليو نومثوي أنيمير نوسكمن

لزاير ثمناغث- امثوي أنيمير نوسكمن دڨ وخام, إيد يران ارفوذ ن واكاث اكي إيد يتوادمن إيلمند نومنوغ مڨال نونفافاذ بوقاشوش, كوفيد 19, إي 19 ن تويلايين اك ذ وسروسو ينس غاف ثيس 20:00 ارما ذ ازكا ني غاف ثيس 05:00 إي 29 ن تويلايين نيضن, يتواسغزف غر 13 يوليو إيد يتدون, إيد ينا ؤلغو ن يمزلا نونغلاف امنزو.

29 ن تويلايين إي ثعنا ثمسالت اكي نوسكمن سڨ ثيس 20:00 غار ثيس 05:00 : بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، جلفة ، معسكر ، ام البواقي ،باتنة ، البويرة ، غليزان ، بسكرة ، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيباز، ورقلة، بشار، لزاير ثمناغث، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بڨايث، أدرار، الأغواط أك ذ الوادي.

ماشا, لوالييات « يسفك, دڨ ليحالات تيداوسانين تيميهييين شومثاوا اك ذ وناباض ن تمورث, اذ قلن غار أوسكمن اموران ناغ اغرودان ن ييوث ناغ ن واطاس ن تمناضين, تيغيوانين ناغ ذيڨمامن اندا لانت اطاس ن ليحالاث نونفافاد », إيد يرنا يناد والغو.

كوفيد-19: اسغزف غار 13 يوليو نومثوي أنيمير نوسكمن
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 21:12     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو