Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوقادوم: ثاديپلومسيث ثازايريث ثفكا ثانافوث إي ثفريقث, لاذغا إي ساحل اكذ توناضث ينس

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 19:09     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 56 ن تيكّال
بوقادوم: ثاديپلومسيث ثازايريث ثفكا ثانافوث إي ثفريقث, لاذغا إي ساحل اكذ توناضث ينس

لزاير ثمناغت- اسلواي ن وزغار, ماس صابري بوقادوم يوكذد, اس ن لثنين, لساس أي غف تبد ثديپلوماسيث ثازايريث, لاذغا اقادر ن تنايا ذوزاروڨ اكذ تينومدا ن واكال ن إيواناكن ذ وار انكشوم ذڨ ثغاوسيوين يرزان ثيمورا اك ذوقادر نيناراڨن, يرنا يحتثد غاف ثنافوث إي ثفكا ثمورث نغ إي ثمنات ن ساحل اك ذ توناضث ينس.

ذڨ ييوث ن ثمليليت ن لمشاورات دڨ وڨراو اغلناو اغرفان, ماس بوقادوم يسمكتاد ادوذن اي تدم لزاير اك ذ لقذيش اي تڨا تديپلوماسيت دڨ اطاس ن تمسال, ام تين نونزروف أوتريم, تاڨنيت دڨ ليبيا د تالوفت تافالاستينيت, يرنا يوكذ د داكن تاديپلوماسيت تازايريت تخدم دڨ واتاس ن إيبردان اكن اذ إيو سكمم ن واغاذن اكي إيمقرانن, س توفكا ن وازال امقران إي توناضت ينس (ماروك, انزروف أوتريم, ثوروفث اك ذ تمورا تاعرابين.

ذڨ وبيرذ اكي, يوكذد اذهال ن لزاير إي وزرف ن وغرف اصحراوي اكن اذ يڨ اڨوشلمان ينس اك ذ تيغري ينس إيو سعجل نوعين نومازون أوذماوان نوماراي امايو ن يلان يدوكلن غر أونزروف أوثريم.

بوقادوم: ثاديپلومسيث ثازايريث ثفكا ثانافوث إي ثفريقث, لاذغا إي ساحل اكذ توناضث ينس
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 19:09     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 56 ن تيكّال   بضو