Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رفو ذامقران ذي لزاير ماني ئيد لفن إي ثاسفيفيت غف ؤموسو سغر قلي ن تيريوا إفرانسيين إنڨاذوذين

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 27 أيار 2020 20:22     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 47 ن تيكّال
رفو ذامقران ذي لزاير ماني ئيد لفن إي ثاسفيفيت غف ؤموسو سغر قلي ن تيريوا إفرانسيين إنڨاذوذين

لزاير تامانغت- ثجا ثسقيقيث ؤفثراو غف ؤموسو يلان ثلفاسد قلي ن تيريوا إفرانسيين إناڨذوذين إيض ن ييضلي تلاثا لموجث تامقرانت ن ؤرفو ذ ؤسنكر سغر ييزايرين ذڨ تيسطوا إنميتيين، أكذ ييناذين ذ ووذماون ذڨ حريش ن تغامسا يلان ناند غف راي نسن بلي لحملث أم وذرار يلان ينبضو و يورود اغرضا.

ثجا ثسقيقيث ؤفثراو غف ؤموسو يلان ثلفاسد قلي ن تيريوا إفرانسيين إناڨذوذين إيض ن ييضلي تلاثا لموجث تامقرانت ن ؤرفو ذ ؤسنكر سغر ييزايرين ذڨ تيسطوا إنميتيين، أكذ ييناذين ذ ووذماون ذڨ حريش ن تغامسا يلان ناند غف راي نسن بلي لحملث أم وذرار يلان ينبضو و يورود اغرضا.

هنان إيا يوالان وزرين ماتا ئيد يلف تيليزري أناڨذوذ أفرانسيس ذي "فرانس5" ذ تريا ابرلمانيت "ال سي بي" يلان توض غر تريا أناڨذوذت أڨراغلانت "فرانس 24" لحملث تيمسودست و تاغاوسانت باش أذ سمضرنن راي أماتو ذ راي أناڨذوذ مڨال لزاير. ؤعان إزايرين س ؤمياڨ ذامقران لعكس ما يلا توقاعن أيا ؤر يخسنش لهنا إي لزاير، ماني ئيد كرن إزايرين تينكري ن ؤسنكر مڨالن ماتا ئيد لفنت تيريوا أيا، س واما ؤسيند إڨموضن لعكس ن يغريمن.

رفو ذامقران ذي لزاير ماني ئيد لفن إي ثاسفيفيت غف ؤموسو سغر قلي ن تيريوا إفرانسيين إنڨاذوذين
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 27 أيار 2020 20:22     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 47 ن تيكّال   بضو