Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أنفافاد بوقاشوش: ألسس ن واكوذن ؤماهيل زاث ن لعيذ أمزيان غر 29 مايو يتازالن

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:26     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 22 ن تيكّال
أنفافاد بوقاشوش: ألسس ن واكوذن ؤماهيل زاث ن لعيذ أمزيان غر 29 مايو يتازالن

لزاير تامانغت- تسڨوشل تامهلا تاماتوت ن ؤسخذم أڨذاذوانت ذ ؤسڨم ن تذبلت، أسا لخميس ذڨ ولغو نس، إواكوذن ؤماهيل ذي لفترت ن زاث ن لعيذ أمزيان أمبارك غر واس ن 29 مايو يتازالن، ئيذ ؤسرسي ن ثيط غر ييسكيرن ن ييميرا ن لحجر ن ثدارث س سبث ن ؤزوزر ذ ؤليق ن ؤنفافاد بوقاشوش.

- تسڨوشل تامهلا تاماتوت ن ؤسخذم أڨذاذوانت ذ ؤسڨم ن تذبلت، أسا لخميس ذڨ ولغو نس، إواكوذن ؤماهيل ذي لفترت ن زاث ن لعيذ أمزيان أمبارك غر واس ن 29 مايو يتازالن، ئيذ ؤسرسي ن ثيط غر ييسكيرن ن ييميرا ن لحجر ن ثدارث س سبث ن ؤزوزر ذ ؤليق ن ؤنفافاد بوقاشوش.

يسفرزد ؤغبالو أيا بلي أماهيل ن ييخدامن ذيلولايث ن بليدة أذي يلي سي لحد غر واس لخميس سي ساعث ثمنية تانزياث غر ساعث لوحدة تامديث، ما ذ ييخدامن يلان خدمن ذي تويلايين ن بجاية ذ تلمسان ذ تيزي وزو ذ لزيار ذ سطيف ذ المدية ذ وهران ذ تيبازة ذ عين الدفلى، أذ ئيلين إواكوذن ؤماهيل نسن سي لحد خاتي أس ن لخميس سي ساعث ثمنية ن تنزايث خاتي ساعث ن ربعة ثامديث، ما ذ ييخدامن إيتماهلن ذي لولايات إييض، أذي يلي ؤماهيل نيغ لخذمث نسن سي لحد غر واس ن لخميس سي ساعث ن ثمنية ن تنزايث خاتي ساعث ن ربعة ذ وزين ن تمديث

أنفافاد بوقاشوش: ألسس ن واكوذن ؤماهيل زاث ن لعيذ أمزيان غر 29 مايو يتازالن
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:26     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 22 ن تيكّال   بضو