Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: أسيفسس ن ييسكيرن ن لحجر أذاوسان يقن غر ؤثحسن ن تمسالت أذاوسانت

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:20     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 28 ن تيكّال
كوفيد-19: أسيفسس ن ييسكيرن ن لحجر أذاوسان يقن غر ؤثحسن ن تمسالت أذاوسانت

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطاراث عبد الرحمن بوزيد أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، بلي أسيفسس ن ييضبيرن ذ ييسكيرن ن لحجر أذاوسان يلان توساوان غر توكسي ذ ؤحارب ن وزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أثرار، تقن غر ؤثحسن ن تمسالت أذاوسانت ن ؤنفافاد أيا، ويسغرت ؤنغلاف ذي لمواج ن تريا تيس كراض ن راديو أغلناو يقار " ألدا تثحسن أد يهوا ومضان ن ييموضان ذ تمتانين س سبث ن بوقاشوش أثرار، اكذ ألدا أد يهوا ومضان ألد أذ ييلي غرنغ تيذت بلي ؤلاش ن ؤزوزر ذ ؤليق يسقلاقن، ذين نزمر أنوثلا غف ييسكيرن ن توكسي ذ ورفاذ ن لحجر أذاوسان".

 إوكذد ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطاراث عبد الرحمن بوزيد أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، بلي أسيفسس ن ييضبيرن ذ ييسكيرن ن لحجر أذاوسان يلان توساوان غر توكسي ذ ؤحارب ن وزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أثرار، تقن غر ؤثحسن ن تمسالت أذاوسانت ن ؤنفافاد أيا، ويسغرت ؤنغلاف ذي لمواج ن تريا تيس كراض ن راديو أغلناو يقار " ألدا تثحسن أد يهوا ومضان ن ييموضان ذ تمتانين س سبث ن بوقاشوش أثرار، اكذ ألدا أد يهوا ومضان ألد أذ ييلي غرنغ تيذت بلي ؤلاش ن ؤزوزر ذ ؤليق يسقلاقن، ذين نزمر أنوثلا غف ييسكيرن ن توكسي ذ ورفاذ ن لحجر أذاوسان".

كوفيد-19: أسيفسس ن ييسكيرن ن لحجر أذاوسان يقن غر ؤثحسن ن تمسالت أذاوسانت
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:20     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 28 ن تيكّال   بضو