Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لعيذ أمزيان: أحبس ن ؤموسو ن ن يبريذن إي جميع ن تكروسين ؤلا ذ برا ن واكوذ ن لحجر

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:16     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 0 ن تيكّال
لعيذ أمزيان: أحبس ن ؤموسو ن ن يبريذن إي جميع ن تكروسين ؤلا ذ برا ن واكوذ ن لحجر

لزاير تامانغت- يسثرر أسا لخميس ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أوكذ نس بلي أذ حبسن أموسو ن يبريذن غر جميع ن تكروسين أم ييموطون ذڨ سن ن ووسان ن لعيذ أكذ برا ؤلا برا ن واكوذ ن لحجر، واي غف تواعيث ن ييسوترن ن ؤسفرز غف ييضبيرن ذ ييسكيرن سڨ وحراز ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقشوش، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ييمزلا ن ؤنغلاف أمزوارو.

يوسد ذڨ ولغو أيا بلي "غر تموغلي ن ييسوترن غف ييضبيرن ذ ييسكيرن ن وحراز سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، يلان إغتسيتنت ماس أنغلاف أمزوارو س لمناسبث ن لعيذ أمزيان، ذي تمسالت يقنن غر ؤحبس ؤموسو ن يبريذن ذ تكروسين، أمزلا ن ؤنغلاف أمزوارو ؤشيند إيسفريزن أيا: أنحبس أموسو ن يبريذن ذ ؤعدي إي جميع ن تكروسين أم لمطواث، ذڨ سن ن ووسان ن لعيذ أمزيان، أسكيرا أيا يقن غر لولايات أيا ؤكل، أذ يقيم برا ن واكوذ ن لحجر، يلان غتسنث س لمناسبث أيا، سي سعاث ن لواحدة ن تمديث غر ساعث ن سبعة ن تنزايث سڨ واس ويس سن ن لعيذ.

أنسمكثا ذاي بلي :إيضبيرن ذ ييسكيرن أيا يلان ؤسيند ذڨ ؤڨراو أذاوسان أغلناون ئيسوي نسن أڨحدان ذ أسنقص ن تودوث ن ييمذانن ذ ؤمجمل نسن يلان غف سبث نسن يرني يتزوزير ؤنفافاد بوقاشوش جارسن

لعيذ أمزيان: أحبس ن ؤموسو ن ن يبريذن إي جميع ن تكروسين ؤلا ذ برا ن واكوذ ن لحجر
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:16     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو