Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أس أغلناو ن ؤقداش: جراد إوكذد غف وحراص ن ؤواناك غر وذهال ن ؤغرباز ذ تسداويث

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:30     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 17 ن تيكّال
أس أغلناو ن ؤقداش: جراد إوكذد غف وحراص ن ؤواناك غر وذهال ن ؤغرباز ذ تسداويث

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد، أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت، غف وحراص ن ؤواناك غر ؤعزز ن دور ن ؤغرباز ذ تسداويث، غر تواعيث ن ييسوترن ن ؤسنڨمو ذ ؤسكفل ن تاذامسا.

ذڨ واوال نس س لمناسبث ن ؤسكر ذ ولاف أي لبث ؤجرب إي تريا ن تيليزري "تاموسني – توسنا"، ئيذ ؤسدر ن واس أغلناو ن ؤقداش ذ ؤنلماذ،يناد ماس جراد بلي أواناك يخس س واما أذ ئعزز دور ن ؤغرباز ذ تسداويث غف لجال ن تواعيث ن ييسوترن ن ؤسنڨمو ذ ؤسكفل ن تذامسا،  اكذ توغداضين إكاديميين ذ تيناذيين.

باش أنوض غر ييسوي يناد و يوكذد ؤنغلاف أمزوارو بلي يلزم غف سنات ن تڨراوين ؤسڨمي ذ تسداويث إسنتين " أذ لحقن وأذ ضفرنت أسنڨمو ذ ؤسكفل ذڨ يبريذن نسنت ن ؤسلمذ ذ ؤسنعث ذ ؤسسن ن تموسني" واي غف "ؤتكي غف يبريذن ذ تغاوسيوين يلان تزمر أتكنولوجيث ن تغامسا ذ تغوالت أغنتهوفر، أمك أذ دنت إغربازن ذ تسداوييننغ أذ ضفرنت أسنڨمو ذ ؤسكفل إزربن يلان إضرا ذي تموسني ذڨ ؤماضال ذ دونيث ن واسا".

أس أغلناو ن ؤقداش: جراد إوكذد غف وحراص ن ؤواناك غر وذهال ن ؤغرباز ذ تسداويث
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:30     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 17 ن تيكّال   بضو