Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد إبد غف ولاف ن تريا تيليزري أڨذوذانت تسهم غف ؤسلمذ سي لبعيذ

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:27     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 57 ن تيكّال
جراد إبد غف ولاف ن تريا تيليزري أڨذوذانت تسهم غف ؤسلمذ سي لبعيذ

لزاير تامانغت- إبد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت غف ولاف ذ ؤسكر ن لبث ؤجرب إي تريا ن تيليزري أڨذوذانت تقن ؤتسهم غف تمسالت ن ؤسلمذ سي لبعيذ، غف ؤيور يتوامسلن أزايري ألكومسات-1، واي ئيذ ن ؤسڨوفل س ؤمولي ذ ؤسمكثي أغلناو ن ؤقداش ذ ؤنلماذ.

يوسد ذڨ ؤسڨوفل ن ولاف ذ ؤسكر ن تريا تيس سبعة "توسنا – تاموسني" أمستشار ذڨ تسلويت أڨذوذانت عبد الحفيظ علاهم ذ واطاس ن يينغلافن.

تسهم تريا أيا أمنزو تغف توشيث ذ ؤقدم ن تمسيرين ذي تخصاصت إي لفايدة ن ييقداشن  يينلماذن ذڨ جميع ن يسويرن ن والموذ، أم إيا أذ يسعدان إكايادن إناڨارن.

قلن غر واس أغلناو ن ؤقاش ذ ؤنلماذ باش أذ لفن أد سكرن تاريا أيا، أمك يلا يسعا واس أيا أزال ذامقران ذڨ مزروي نغ تمورث ذ وغلان نغ، ؤيلا ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون يناد ذي سمانث إعدان ذڨ تمليليت ن ؤسقامو ن ييناغلافن س تقنيث ن ؤحاضر سي لبعيذ بلي أد لفن إي تريا ن تيليزري.

أذ تواسن تريا ن تيليزري ن "توسنا – تاموسني" أڨذوذانت ن ؤسلمذ ذ ؤسنعث ذ ؤسسن سي لبعيذ س توشيث ذ ؤقدم ن تمسيرين ذ دروس ؤسلمذ إي ييقداشن ذ يينلماذن ذڨ جميع ن يسويرن ن والموذ اغلناو ذ ؤرافق نسن.

جراد إبد غف ولاف ن تريا تيليزري أڨذوذانت تسهم غف ؤسلمذ سي لبعيذ
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:27     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 57 ن تيكّال   بضو