Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أنغلاف أمزوارو إعزا تواشولت ن تطبيبث وفاء بوديسة يلان ثموث ذڨ سبيطار ن سطيف

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 17 أيار 2020 20:15     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 1 ن تيكّال
أنغلاف أمزوارو إعزا تواشولت ن تطبيبث وفاء بوديسة يلان ثموث ذڨ سبيطار ن سطيف

لزاير تامانغت- يوشا ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد، أسا سبث أعزي نس إيتواشولت ن تطبيبث وفاء بوديسة يلان ثموث إضلي لجمعة ؤنتاث س ؤعديس ذڨ سبيطار ن سطيف.

يوشا ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد، أسا سبث أعزي نس إيتواشولت ن تطبيبث وفاء بوديسة يلان ثموث إضلي لجمعة ؤنتاث س ؤعديس ذڨ سبيطار ن سطيف.

يوري ماس جراد ذڨ سمل ن ؤنصيب ن تويتر : عييغ ماتا ن واوالن أسڨ أدينيغ باش أذع زيغ يلي ذ يليس ن لزاير أدكتورت بودسية يلان ثموث إلي و نتاث ذڨ عديس نس لدوفان، ذڨ سبيطار ن سطيف، ماني ثلاغف ييذيس ن ييمدوكال نس ذي لصفوف إمزوورا و بدن زاث ن ووذم ن واضان أيا بوقاشوش، ماني إي تيطف و يسحكم فلاس، هاما يوض لعفو ن ويش فلاس ذ لدوفان نس ؤ نتاث ورعاذ أم  تنوارث ذي ثفسوث.

أنغلاف أمزوارو إعزا تواشولت ن تطبيبث وفاء بوديسة يلان ثموث ذڨ سبيطار ن سطيف
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 17 أيار 2020 20:15     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 1 ن تيكّال   بضو