Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لموليذ نبوي: لحملث ن وسحولفو غف يسهوا ؤسقذش ن تينڨوا لعافيث

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 22:44     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 1 ن تيكّال
لموليذ نبوي: لحملث ن وسحولفو غف يسهوا ؤسقذش ن تينڨوا لعافيث

لزاير تامانغت- تسودس تانمهالت أماتو إي وحراز ن تمدينيت ن احملث ؤسنعث ذ ؤسحلفو ذڨ مڨراذ ن ييسهوا ؤسقذش ن تينڨوا لعافيث ذ ايسدرضيقن أكذ شموع واي غف لجالت ؤسدر ؤمولي ن لموليذ نبوي بلا أكذ يسهوا تيكسنيوين، واي غف لحساب ئيد يوسين ذڨ وغلو ن تذبلت أيا.

يوسد ذق ؤلغو ن تذبلت بلي  س لمناسبث ن ؤقرب ن ؤسڨفلو س لموليذ انبوي اشريف " تسودس تانمهالت أماتوت إي وحراز ن تمدينت لحملث ؤسحولفو سڨ ييسهوا ئيد يكان سق ؤسخذم ن تينڨا لعافيث ذ ايسدرضيقن أكذ ؤسنفار يلان غف سبث أڨجدانت ذڨ تمرغا ن لعوافي". ذڨ ؤكاتار أيا توص اغف تضوليت "وطاف ذڨ يسكيرن وحراز ذ تغليست" أم " ؤسرسي ن سموع غف تيڨيذا باش ؤر سغارانش لعافيث" يرني أنهنيطف لغرز أتراس أمقران ؤر ثتنتجانش غر وراش إمزيانن ذ ؤقارع نسن".

ترني تسمكثاد ذڨ ؤنڨارونڨارو بلي ذي لحالث ما يضرا ؤسهوو أذ لاغان أمستن أغاريم ن تمدينت غف ومضان ن ؤفوكي 14 ذ رمضان أزيزتو 1021 ئيذ ؤحدد ن تنزدوغت نسن.

لموليذ نبوي: لحملث ن وسحولفو غف يسهوا ؤسقذش ن تينڨوا لعافيث
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 22:44     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 1 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article