Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثانفروث ن لقليعة ذڨ تيبازة: أأجل ن ؤحاكم ن كريم طابو غر ؤمنزو ن يونيو ئيد يوسين

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 18:10     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 2 ن تيكّال
ثانفروث ن لقليعة ذڨ تيبازة: أأجل ن ؤحاكم ن كريم طابو غر ؤمنزو ن يونيو ئيد يوسين

تيبازة- ثغتس تسودوث ن تنفروث ن لقليعة ذڨ تيبازة أسا لثنين أ أجل تيكلت نيس سنت أحاكم ن كريم طابو، أسلواي ن ؤكابار أمڨياذ أنميتي ؤر يسعينش لاعتماد، غر ومنزو ن يونيو ئيد يوسين.

يوسد ذڨ وغتاس ن توسودوث أنفرونت س ؤأجل ن ؤحاكم ن كريم طابو يتوضفرن س تهمث ن ؤسضعف ن لمعنوياث ن تراذسا سڨ وايور ن سبتمبر إعدان، س وطلاب ن تسودوث ن دفاع، ماني إ تأجلن ثيكلت تيس سنت زاث ن تنسغيميث ن 6 برير يرزين.

ثانفروث ن لقليعة ذڨ تيبازة: أأجل ن ؤحاكم ن كريم طابو غر ؤمنزو ن يونيو ئيد يوسين
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 18:10     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو