Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

امذهل اغذمان ازايري-افرانسي : اسفلذ سومشاق ن ييون نوناڨي يلان ذڨ تكورموت ن منيعة

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:47     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 131 ن تيكّال
امذهل اغذمان ازايري-افرانسي : اسفلذ سومشاق ن ييون نوناڨي يلان ذڨ تكورموت ن منيعة

لژاير ثمناغث – ييون أوناڨي يلان ذڨ تكورموت ن منيعة (ثاغرذايت) سفلذنت سريذ س ثليژري مي سعدان ذڨ شرع ييون نووژلو ڨار ثسنبرث ن ثغرذايث اك ذ تسنبرث ن ثينغي ن پاريس, إيد ينا ييون ن والغو ن وغليف ن تغذمت.

‘’ذڨ ؤكاثار ن ييوث ن ثسغيمت ثاڨراغلانت إيديكان سڨ إيذوبا إيغذمانن إيفرنسيين, سفلذن سريذ اس ن تلاثا ييون نوناڨي يلان ذڨ ثكورموت ن منيعة, ذڨ ييون شرع سومشاق س ثليژري, ايا ذ امذهل ڨار وخام ن شرع ن ترذايث اك ذ وين ن پاريس’, إي يسدي والغو, يرنا يناد ذاكن اناڨي اكي ‘’ثوژريث ثسنبرث ن مسيلة ذڨ ييون نووژلو ن تمنغيوث سوعمذ إي يڨا ذڨ فرنسا’.

اغليف ن تغذم يناد ذاكن امدان اكي إي ثرزا ثمسالت ‘’سفلذنت تلاثا اكي س ييسم ينس ذ اناڨي ذڨ ييون نوژلو نيضن’.

 

 

امذهل اغذمان ازايري-افرانسي : اسفلذ سومشاق ن ييون نوناڨي يلان ذڨ تكورموت ن منيعة
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:47     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 131 ن تيكّال   بضو