Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسدرم ن 12 ن تكازماثين ذڨ تيپازة ذ واباژ ن ييون ن ومدان اي يذهلن ثارمغا ذڨ سكيكدة

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:57     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 502 ن تيكّال
اسدرم ن 12 ن تكازماثين ذڨ تيپازة ذ واباژ ن ييون ن ومدان اي يذهلن ثارمغا ذڨ سكيكدة

لژاير ثمناغث – ثوفاد ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلانوث ثاغرفانت, اس ن تلاثا ذڨ تيپازة, 12 ن تكازماثين ذ ييفشكا اي سقذاشن إي وغرف ن ييفخساين, ذڨ واكوذ ايدڨ إيفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث أوبژن, ذڨ سكيكدة, ييون نوفرذيس ن وذهال ن تڨراوين ثيرماغين, غاف واكن ايدينا, اس ن لاڕبعا, ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

« ذڨ ؤكاثار ن ييمنغي مڨال ثرمغا يرنو ذڨ ييوث ن تمهلت نوناذي ذوڨاوس ذڨ تيپازة (ثامناضث ثاسرذاسانت 1), ثوفاد ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت يرنو ثسدرم, اس ن 27 مغرس 2018, 12 ن تكازماثين, إيفشكا ن وغرافن ييفخساين ذ تغاوسيوين نيضن, ذڨ واكوذ ايدڨ إيفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث أوبژن, ذڨ سكيكدة (ثامناضث ثاسرذاسانت ثيس 5) ييون ن وفرذيس ن وذهال ن تڨراوين ثيرماغين », غف واكن ايدينا والغو ني.

سڨ ييذيس نيضن, يرنو ذڨ أوكاثار ن ييمنغي مڨال ثجريمت يتواسودسن, أوبژن ييفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث 4 ن يينجريمن يرنو طفن 4 ن يمريڨن ن تمس ذ تسمكثا ن رصاص ذڨ تلمسان, لغواط ذ تباتنت, ام واكن اي أوبژن 37 ن ييمينيڨن إيروسضيفن سڨ ثغلان يمڨراذن ذڨ تلمسان ذ ودرار, غاف واكن ايدينا وغبالو اكي.

 

اسدرم ن 12 ن تكازماثين ذڨ تيپازة ذ واباژ ن ييون ن ومدان اي يذهلن ثارمغا ذڨ سكيكدة
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:57     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 502 ن تيكّال   بضو