Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير : امييڨر أوسنان غاف ‘’أوسغلس اك ذ تذامسا ن تليسا ذڨ ثمازغا اك ذ ساحل’ (اغليف ن تمحاديث)

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:56     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 525 ن تيكّال
لزاير : امييڨر أوسنان غاف ‘’أوسغلس اك ذ تذامسا ن تليسا ذڨ ثمازغا اك ذ ساحل’ (اغليف ن تمحاديث)

لژاير ثمناغث – يضراد ييون ن ومييڨر أوسنان غاف ‘ أوسغلس اك ذ تذامسا ن تليسا ذڨ ثمازغا اك ذ ساحل : يسروسن اك ذ ثسنازرث’, سودسنت اس ن تلاثا ذڨ ثوينسث ثاغلناوث ن ترذسا ذڨ بني مسوس (لزاير), إيدينا ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

يسودسيت أوسودو اسرذاسان نوسزمم, نوسكثازال اك ذ تنازرث وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث ، داو لعنايا ن ونمازول نونغلاف ن تمحاديث ثاغلناوث, اغلا ن ييفسيانن ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اجينيرال ن تفكا ن ترذسا احمد ڨايد صالح, يسلوي امييڨر اكي أوجينيرال امقران شريف ژراد, اغلا نوسودو نوسماهل-اسموكن ن ييفسيانن ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت س ثيهاوث ن ييكاثارن ن ترذسا, إيمقنن ن تمحاديث ن تمورا ن تمناضث, ن ييڨنساسن ن تمصوكين ن تڨمي اك ذوسيلغ ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث اك ذوتكي ن ييكاثارن إيسداوانن, ن ييسودا اك ذ واماسن ن تڨمي ؤزيڨن, إيد يسدي وغبالو ني.

 

لزاير : امييڨر أوسنان غاف ‘’أوسغلس اك ذ تذامسا ن تليسا ذڨ ثمازغا اك ذ ساحل’ (اغليف ن تمحاديث)
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:56     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 525 ن تيكّال   بضو