Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ماس أويحي : اسثكلس س ييلمژيين ذ ’وڨروج إي ييمال’ ن لزاير

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 27 مغرس 2018 11:58     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 60 ن تيكّال
ماس أويحي : اسثكلس س ييلمژيين ذ ’وڨروج إي ييمال’ ن لزاير

لژاير ثمناغث – انغلاف امزوارو, احمد أويحي, يناد اس ن لثنيين ذڨ لزاير ذاكن استكلف س ييلمژيين ذ ييون ‘’ن وشقيرو اميران امقران’ رنو ذاغن ‘’ذ اڨروج أوزكا’ ن لزاير.

ذڨ ييناو ينس إي ينا ذڨ ولداي نوساراڨ امناضان غاف ثيوين ارا دثاوي ثذامسا ثومضينت ذڨ أونرني ن تمورا ن تفريقث نوڨافا اك ذ وڨموض ألماس, إي يسودس وغليف ن ثيژراف سوتكي ن ثبانكا ثاماضلانت اك ذ ثلقيث ن تذريمت ثاعرابث, ماس أويحي يناد ذاكن لزاير لا ثتزوخو س مراو ذ ييون (11) ن ييمليونن ن واراو ينس, ازال ن ثيس كوژ (4) ن وغرف ينس, لا يتروحو يال أس غار أوغرباز غار ثسداويث ناغ غار واماسن نوسيلغ اساذوران.

ثاسرثيث اكي نوسڨمي اك ذوسيلغ, يلان اك ذ تاناڨذوذث, لا ثتومو يال اسڨاس أوڨار ن 10 ن ييمليارن ن ييدولارن سڨ أومصروف نوواناك, إيد يسدي.

 

ماس أويحي : اسثكلس س ييلمژيين ذ ’وڨروج إي ييمال’ ن لزاير
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 27 مغرس 2018 11:58     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 60 ن تيكّال   بضو