Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ماس أويحي يرمس انمازول نوسلواي ن تبنكا ثاماضلانت إي ثمناضث مينا

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 15:02     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 67 ن تيكّال
ماس أويحي يرمس انمازول نوسلواي ن تبنكا ثاماضلانت إي ثمناضث مينا

لژاير ثمناغث – انغلاف امزوارو, احمد أويحي, يرمس اس ن لثنيين ذڨ لزاير انمازول نوسلواي ن تبنكا ثاماضلانت إي ثمناضث نوڨموض الماس اك ذ تفريقث نوڨافا (منا), حافز غانم, إيلا يتڨن ييوث ن ثيرزي نوماهيل غار لزاير ذڨ ؤكاثار نوساراڨ اڨراغلان ن وسوير افلان غاف ثذامسا ثومضينت اك ذ وسمال نوسفار, إيدينا ييون ن والغو ن ييمژلا نونغلاف امزوارو.

ثضراد ثمليليث س ثيهاوث نونغلاف ن ثيژراف, عبد الرحمان راوية, اك ذ تنغلافث ن تنازانت, ن ثيليغوالين, ن تسناثويلين اك ذومضين, هدى إيمان فرعون, إيد يسدي وغبالو ني.

إيموهال نوساراڨ, يرسن داو لعناية ثافلانت نوسلواي ن تڨذوذا, عبد العزيز بوتفليقة, قلعن اس ن لثنيين ذڨ لزاير س ثيهاوث نونغلاف امزوارو اك ذوڨنساس ن تبنكا ثامضالانت اك ذ ثلقايث ن تذريمت ثاعرابث.

ماس أويحي يرمس انمازول نوسلواي ن تبنكا ثاماضلانت إي ثمناضث مينا
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 15:02     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 67 ن تيكّال   بضو