Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثملال ثنغلافث نوسڨمي اغلناو اك ذ ييشريكن ينس إينمتيين

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 14:48     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 73 ن تيكّال
ثملال ثنغلافث نوسڨمي اغلناو اك ذ ييشريكن ينس إينمتيين

لژاير ثمناغث - ثانغلافث نوسڨمي اغلناو, نورية بن غبريت ثڨا, اس ن سبث ذڨ لزاير سناث ن تمليلييين نوماهيل اك ذ ييشريكن ينس إينمتيين ن وڨزوم إيدڨ سكيذن ذڨس ن تنقيضين يلان ازال, إيد ينا ييون ن والغو ن وغليف.

" ثرمس ثنغلافث ذڨ ثسغيمت نوسودو ينس اغليفان إيشريكن إينمتيين ذڨ سناث ثمليلييين نوماهيل سڨ إيسد سوثرن’, إيد يسدي وغبالو ني.

ثيمليليث ثامزواروث تسڨرو إينمالا ن (أونپيف, سناپيست,ساتيف,سنيت اكد كلا), ما ذ تيمليليث ثيس سناث ثسڨرو إينمولا ن, إي يرنا يناد وغبالو ني.

 

 

ثملال ثنغلافث نوسڨمي اغلناو اك ذ ييشريكن ينس إينمتيين
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 14:48     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 73 ن تيكّال   بضو