Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثسيژر لزاير ‘’س لجهد’ ثخازابيث ن ييرماغن إي ڨان ذڨ زنژول ن فرانسا

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 14:46     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 334 ن تيكّال
ثسيژر لزاير ‘’س لجهد’ ثخازابيث ن ييرماغن إي ڨان ذڨ زنژول ن فرانسا

لژاير ثمناغث - ثسيژر لزاير ‘’س لجهد’ ثخازابيث ن ييرماغن إي ڨان ذڨ ونژول ن فرنسا إيد يڨلان س ثغثاس سڨ ڨار ييمدانن اك ذ ييغالن ن تغليسث, إيدينا والغو ن وغليف ن ييوژلا إيوردانيين.

لزاير ‘’ثسيژر س لجهد إيڨي اكي ن ييرماغن, إيعزا ثيواشولين ن تغثاس اك ذ واك اغرف افرنسي, اكن ذاغن إيد ثسنفالي ثمسثللت اك ذوغيضي س إي فرنسا اك ذ وغرف ينس’, إي يرنا يناد وغبالو ني.

" إيلمند ن ترميث, ثتواقنع لزاير ذاكن امنوغ مڨال ن ترمغا يحواج ثاذوكلي ن ووسيسن ن ييغرفان ن واك اماضال اك ذ تمسثللت ينس اك ذ اد نسنڨر ثارمغا اك ذ سباث ن تلاليث ينس.

 

ثسيژر لزاير ‘’س لجهد’ ثخازابيث ن ييرماغن إي ڨان ذڨ زنژول ن فرانسا
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 14:46     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 334 ن تيكّال   بضو