Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

طفن طام ن يمستيين ذڨ ونژول ن تمورث (اغليف ن تمحاديث)

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 22 مغرس 2018 15:38     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 328 ن تيكّال
طفن طام ن يمستيين ذڨ ونژول ن تمورث (اغليف ن تمحاديث)

لژاير ثمناغث - طفنت ثسنسيرين ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اس ن تلاثا ذڨ البرج باجي مختار اك ذ واد سوف, طام (08) ن ييمستيين, إيدينا اس ن لاربعا ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

"ذڨ أوكاثار ن ومنوغ مڨال نوستي اك ذ تينغي ثودويسث, ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ثطف, اس ن 20 مغرس 2018 ذڨ البرج باجي مختار (ثمناضث ثاسرذاسانت ثيس 6), سديس (06) ن ييمستيين, اك ذ وحباس نونعروض ن وستي ن (120) ن ييطونن ن تڨلا اك ذ توكسا ن (10) ن ييكاميونن, ييوث ن تكروسث اك ذ ييفشكا يمڨارذن نوغيزي’, إيد يسدي وغبالو ني.

" سڨ ييذيس نيضن, ييوث ن تسنسيرث نيضن ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ثطف ذڨ واد سوف (ثمناضث ثاسرذاسانت ثيس 4), سين (02) ن ييمستيين إيوومي كسن (212) ن ثيونين يمڨارذن ن ثيسيث, اك ذ مراو ذ سا (17) ن ييمينيڨن إيروسضيفن إيديكان سڨ ثمورا يمڨارذن ذڨ بشار, اذرار اك ذ تلمسان’, إيد يسڨرا أوغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

 

طفن طام ن يمستيين ذڨ ونژول ن تمورث (اغليف ن تمحاديث)
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 22 مغرس 2018 15:38     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 328 ن تيكّال   بضو