Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تامنضاوت تاثرارت ذ أباي ئيذ لفساذ يخضا ئيذ ؤمزروي امقران ن لزاير

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 22:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 4 ن تيكّال
تامنضاوت تاثرارت ذ أباي ئيذ لفساذ يخضا ئيذ ؤمزروي امقران ن لزاير

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد أسا تلاثا سي لزاير تامانغت بلي أسنفار ؤشڨر ن تمنضاوت أثرار ذ أباي ئيذ لفساذ يخضا ئيذ ؤمزروي امقران ن لزاير.

ذڨ اوال نس ذي تمليليث يذ ن ينماهالن ن ؤنميتي أغاريم ن تويلايث لزاير ذي تسداويث ن توسنا ذ تاسناتويلين هواري بومدين، يناد ماس جراد انغلاف امزوارو بلي تامنضاوت 2020 "يخضا ذ أباي ئيذ ؤمزروي أمقران ن لزاير، نتا ذ أباي ئيذ لفساذ ذ تيكورضا ذ إيا يخسن أذ رذمن تاومات نغ ذ إيا يسرواين".

زاث ن ما يسفرزد بلي يلا وسغون يڨدر جار ولغو ؤمنزو ن ومبر ذ ؤسنفار ن تمنضاوت، إلاغا ماس جراد إرمانن باش أذ طفن ذڨ بريذ أيا يلان أذ يسرس تيلاليين يرني أتوكد أشهل لزاير س تاڨراولا نس ذ أتوعا أمكان نس ذڨ يسڨوفيلن أڨراغلانن.

يرني يسضفرد بلي تامنضاوت أيا تاثرارت أذ تسرس أمكان ن تيذت إي ترذسا تاغلناوت تاغرفانت يرني إتوكاذ تاڨذةذا إي واناك ازايري ذ اذ يسرس تيڨيذا ن ؤواناك يڨدر يقن غر تغذمت أنميتيت ذ تاذامسا نس تنور ذ أذ يسبد أواناك ن وزرف ذ ؤساضوف أذ يحفظ إزرفان ذ تلاليين.

تامنضاوت تاثرارت ذ أباي ئيذ لفساذ يخضا ئيذ ؤمزروي امقران ن لزاير
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 22:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 4 ن تيكّال   بضو